DBM indgik i 2021 to aftaler om samarbejde om missionsopgaver i Albanien. Dels med Norea Radio Danmark og dels med “Evangeliet i Spetsen”, en svensk-finsk missionsorganisation.

(topfoto – Hans Erik Nissens andagtsbog “Et er nødvendigt” på albansk).
DBM har tidligere udgivet de tre små minibøger på albansk i samarbejde med “Evangeliet i Spetsen“. De har støttet en luthersk kirke i Albanien ved i en
periode at have en svensk præst udsendt til Tirana-området. Denne præst, Jimmy Svenfelt, kom DBM i kontakt med igennem samarbejdet med “Lutheran Heritage Foundation” (der forsyner DBM med bøger på farsi, arabisk, somali mm.). Siden er Jimmy Svenfelt blevet afløst af Toni Haikkilä, der skriver en blog om missionen.

Da Jimmys periode udløb blev minibøgerne givet videre til Trans World Radio-stationen i Tirana. Det er også dem, der laver radioprogrammerne rettet til roma-kvinder, og som Norea Radio Danmark støtter.

Udgiver “Et er nødvendigt”

Lige inden Jimmy Svenfelt rejste hjem kom en forespørgsel fra “Evangeliet i Spetsen” om at kunne oversætte “Et er nødvendigt” til albansk. De ville støtte oversættelsen, som helt naturligt er blevet styret lokalt af lederen af TWRs station i Tirana Enkeledi Hebibasi. Hun har stået for oversættelse og korrektur, og så står hendes mand for trykningen, da hans bogtrykkeri , Visionprint, formidler bøger til flere kirkers forlag i Albanien.

DBM betalte for trykning og udgivelse af bogen, og der blev først aftalt uddeling af 2000 stk. af andagtsbogen til knap 20 kirker over hele landet. Siden blev dette antal rettet til 3000, da rygtet om udgivelsen gjorde, at flere kirker rundt i landet henvendte sig. Samtidig kom der et ønske fra en evangelisk præsteskole, om at få eksemplarer til deres studerende.

Støtter Roma-radiomission

Bogen vil fremadrettet også blive brugt på radiostationen i forbindelse med programmet “Hope for you” eller “Shpresa Tuqe“. Det er et ½-times
program på romasproget Romani med indhold særligt henvendt til kvinder og piger. På en måde kan dets indhold sammenlignes med DBMs Tabita-projekt i Rumænien, fordi emnerne i programmet hele tiden kobles sammen med det at være kristen.

Programmet når langt ud blandt de ca. 150.000 roma’er i Albanien. DBM støtter nu programmerne via det danske Norea Radio, fordi det så bliver en samlet indsats i landet fra DBM. Selv om antallet af roma’er i Albanien slet ikke står mål med antallet i Rumænien, så er de meget synlige i udkanten af de større byer og deres fattigdom lige så slående. Levevilkårene blandt roma’er i Albanien er næsten dårligere end dem, de har i Rumænien. Under kommunismen var det ikke lovligt at skelne mellem etniske grupper, men da landet åbnede sig i 1990 opstod skel igen og er i dag meget tydelige.
Blandt roma’erne er der op mod 50% arbejdsløshed, hvilket har den konsekvens, at en trediedel af deres børn kommer ikke i skole, da de må hjælpe
familien med at skaffe mad.

Albanerne er et religiøst blandet folk med 55% muslimer, 10% ortodokse og rigtigt mange ikke-religiøse.

Der har været meget positive kommentarer til andagtsbogen fra de involverede i oversættelsesprojektet pga. den klare evangeliske røst i Nissens andagter, som de ser meget relevante ind i kirkens situation i Albanien.