Med udgivelse af både Ankerbog og Korsbog bliver den lille serie af bøger med bibelvers nu komplet på sproget Farsi. De kan modtages til gratis uddeling.

Dansk Balkan Mission (DBM) udgiver pr. 1. august 2017 de to små bøger på Farsi.
Farsi, eller persisk, er modersmål for ca. 60 mio. i Iran, Afghanistan og som dialekt i Tadsjikistan og flere lande i området. Flere nydanskere er fra det område. Ligesom hjertebogen, der udkom på Farsi i 2016, måler de to nye bøger 6×7 cm og er på 48 sider med ca. 65 bibelvers.

Minibøgernes forside

”Tro – håb – kærlighed”

De tre små bøger symboliserer dermed den bibelske treklang ”Tro – håb – kærlighed”.
Ankerbogen er med gode bibelord om håb – i livet, i døden og for evigheden. Korsbogen har bibelord som afspejler den apostolske trosbekendelse. De kan bruges til opmuntring, opbyggelse, at få en samtale om troen på Jesus eller at gøre et andet menneske glad.

Prisen er gratis

Bogen trykkes og betales gennem indsamlede gaver til projektet. Derfor kan man frit bestille bogen til uddeling (modtager betaler kun porto). DBM modtager dog gerne gaver til projektet og fremtidige oplag af hjertebogen på f.eks. MobilePay på 2389 7070 – mrk. ”Minibøger”.

Udgivet på flere sprog

DBM har tidligere udgivet hjertebogen på rumænsk, ukrainsk, ungarsk og på dansk. Ankerbogen er også kommet på rumænsk, og begge findes på dansk.

DBMs øvrige udgivelser

Dansk Balkan Mission har – ud over det diakonale missionsarbejde, der gøres blandt romaer i det centrale Rumænien – også udgivet en række andre bøger som uddeles efter samme princip. Mest kendt er andagtsbogen ”Et er nødvendigt” af nu afdøde højskoleforstander Hans Erik Nissen. Den er udgivet på engelsk, rumænsk og spansk, og uddeles ligeledes gratis. Den spanske uddeles både i Spanien og i Peru, Bolivia og Uruguay.
Der er også en delvis oversættelse til farsi under udarbejdelse, ligesom DBM er lagerførende for to forskellige oversættelser af Luthers lille katekismus samt Luthers bønnebog for daglig bøn på farsi.