Dansk Balkan Mission (DBM) har hovedkontor på adressen:

DBM, Br. Røddingvej 5a, 6630 Rødding

Kontakt via telefon (normalt ml. 9.00 – 12.00 / 13.00-15.30): 74821757
Kontakt via email til dbm@balkanmission.dk

 * * * * * * *

Bliv gerne medlem hos DBM.

DBM har brug for at der hvert år er minimum 300 betalende medlemmer.
Medlemsbidrag er kun 50 kr. årligt. Tak for hvert enkelt medlem.
Få gerne flere til at modtage det gratis medlemsblad “DBM-Nyt”! Medlemstilmelding skal ske skriftligt.
Et medlemsskab er individuelt, så ægtepar tæller som 2 medlemmer.
Det er bedst, om medlemsbetalingerne kan lægges i netbank til en årlig indbetaling ca. 1. marts/april.

 * * * * * * *

DBM er registreret som indsamlingsorganisation hos indsamlingsnævnet, fordi DBM er godkendt til at modtage gaver m. skattefradrag iflg. lignings-lovens § 8A og § 12 stk. 3. Derfor kan gaver sendes (husk afsender):

• via netbank til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260
• via MobilPay til 37930
• eller via girokonto nr. 836 6632

DBM indberetter gaver med CPR-nr. tilknyttet. Så tilregnes giver skattefradrag for gavebeløbet (for 2020 op til 16.600 kr.).