I begyndelsen af november fik DBM besøg af Matthew Heise fra Lutheran Heritage Foundation.

Gerda og Niels Arne Skov med Matthew Heise mellem sig.

Gerda og Niels Arne Skov med Matthew Heise mellem sig.

Matthew Heise var på rundrejse i Europa på besøg i flere lutherske kirker og bevægelser, så han havde besøgt Ukraine, Letland, Finland – Danmark – og skulle forbi Tyskland før turen gik til USA igen.

Lutheran Heritage Foundation (LHF) er oprettet for at støtte udgivelse af ”arvegods” fra lutherske forfattere gennem tiden. Dette søges hele tiden at ske i områder og lande, hvor de bøger ikke tidligere har været udgivet. Der aftales en oversættelse og trykning af en bog, hvorefter organisationen samler penge ind i baglandet i USA. På den måde arbejder LHF stort set som DBM, når det gælder udgivelse af bøger.

LHF havde hørt om DBMs projekter med oversættelse af hjertebog og H. E. Nissens andagtsbog til farsi. Desuden havde man hørt om bogprojekter i Rumænien. Begge områder og sprog havde været drøftet i LHFs bestyrelse. Derfor var det med stor interesse, at Matthew Heise besøgte DBM.

Et af de mulige støtteprojekter, som kan komme ud af besøget, er om LHF kan rejse midlerne til oversættelse og udgivelse af andagtsbogen til farsi. Desuden kan et genoptryk af Luthers lille katekisme på rumænsk komme på tale og måske også andet af materialet fra DBM.

I forbindelse med Matthew Heises besøg hos DBM arrangerede DBM også, at han mødtes med en række organisationer, som arbejder blandt asylansøgere i Danmark og som derfor har behov for litteratur på mange forskellige sprog. LHF kan formidle meget af den litteratur. Bla. er det på baggrund af dette besøg, at der i december har været en uddeling af katekismer på farsi (igen finansieret af LHF).

Det blev også til et besøg på Dansk Bibel-Institut for at deltage i en emnedag om missionsidentitet. Det førte også til at LHF og LMs litteraturmission i Tanzania fik etableret en god kontakt.