DBM er blevet opfordret til at bruge kontakter med en af de lutherske kirker i Ukraine til at lade midler gå den vej.
Mange steder i samfundet laves der Ukraine-støtte indsamlinger.

Hidtidig kontakt

DBM har i en årrække haft kontakt til “Synoden af ev.lutherske kirker i Ukraine” via samarbejdet med Lutheran Heritage Foundation.
Der er blevet udvekslet bøger til gratis uddeling (dvs. indtil videre har de sendt bøger til uddeling blandt ukrainere i Danmark).

Nu er det dem, der har brug for hjælp.

Derfor har DBM lavet en aftale om at lave en indsamling, der formidles til synoden via præsten Oleg Schewtschenko, der arbejder på kirkens præsteskole i Odessa. Oleg har sendt sin tyske kone og to børn til Tyskland og er nu alene i landet.
Der har han indtil brugt tiden på at tage sig af at hjælpe fattige og nødlidende i nærområdet sammen med studerende på skolen. Det vil han fortsætte med – også med støtten via DBM. Der køres flygtninge til grænsen til Moldova og der skabes husly for tilstrømmende flygtninge østfra.
Samtidig er aftalen den, at nogle de penge, der sendes som støtte, skal fordeles videre til de øvrige lutherske kirker i samarbejde med biskoppen i Kiev.
Indsamlingen vil fortsætte så længe, krigens følger gør den nødvendig.

DBM indberetter gaver, hvor der oplyses et tilknyttet CPR-nr. ved indbetaling, hvorefter giveren får skattefradrag – for 2022 op til 17.200.
Indbetalinger – mærket ”UKRAINE” – kan ske til:

Bankkonto:                         2451 – 7303 107 742
Eller MobilePay:                37930

Med hjertelig tak – på vegne af de ukrainske kirker

Indsamlingen vil kun blive trukket for de omvekslingsgebyrer, som ikke kan undgås, når der skal sendes penge fra DK til Ukraine. 

Ovenstående film er glimt fra kirkens humanitære hjælp og pastorale omsorg i byen Severodonetsk.