DBM afholder årsmøde fredag d. 29. april kl. 19.00 iEJ14_0
Gram Menighedshus, Kirkeallé 4, 6510 Gram

Alle interesserede indbydes til at være med til årsmøde for Dansk Balkan Mission.

Ved årsmødet vil Egon Jensen, Haderslev, forkynde Guds Ord.

Efter kaffen vil der være generalforsamling for DBM. Niels Arne Skov vil holde beretning fra DBMs aktiviteter i 2015 og der vil være en drøftelse af perspektiverne for DBMs arbejde fremover.

Alle er varmt velkommen.