Det er med sorg og samtidig stor taknemmelighed, vi har modtaget budskabet om, at Hans Erik Nissen drog sit sidste åndedrag på denne jord onsdag d. 27/1. Hans Erik Nissen var tidl. præst, højskoleforstander for LMH, forkynder ogforfatter til flere bøger – bla. andagtsbogen “Et er nødvendigt”.

Hans Erik Nissen

Hans Erik Nissen

Hans Erik Nissen har haft stor betydning for DBMs arbejde. Det har både været gennem medleven og forbøn, og især gennem opbakning til oversættelse og trykning af hans andagtsbog ”Et er nødvendigt”.
Den har således kunnet bruges i DBMs arbejde i Rumænien og spredes til mange lande på rumænsk, engelsk og spansk (læs nærmere her og her).
Desuden har han overgivet rettighederne til alle fremtidige udgivelser af bogen til Dansk Balkan Mission.
Det har været en stor glæde at kunne række det budskab videre, som Gud gav Hans Erik, og at opleve den velsignelse, der fulgte med til modtagerne.

”Der er en udrakt hånd fra Herrens trone.” (2Mos 17,16)
Fra han var ganske ung lå det ham på sinde, at Gud havde rakt hånden ud mod mennesker, – at han greb ind i menneskeslægtens liv. Igen og igen fik han gennem mange år lov at åbne og enkelt forklare Bibelens budskab. Her mødte vi en nød for at nå den ufrelste, et kald til at finde hvile i nåden i Kristus Jesus og et klart syn for Jesus som den eneste kilde og kraft til et helligt liv.

Gud skal have ære for det, Han gav os gennem Hans Erik Nissen.

Dansk Balkan Mission