DBM udgiver – og formidler – bøger og andre materialer til fri spredning. Bøger kan downloades på denne side – men en del kan også bestilles gratis HER (du skal kun betale porto). En del radioudsendelser af Jancu Moscovici vil også blive lagt ud her til fri download og spredning.

En del bøger findes også på dansk – og kan her downloades som pdf til eksempel som rå-tekst:

Hjertebogens indhold: DANSK                   Ankerbogens indhold: DANSK                     Korsbogens indhold: DANSK              Stol på Gud  DANSK
Gud skaber og genopretter: DANSK          Manden med naglemærkerne DANSK        Jesus fandt mig: DANSK                      Lev med Gud: DANSK

Andagtsbogen “Et er nødvendigt” på RUMÆNSK
Hans Erik Nissens andagtsbog med bibelvers og forklaring til hver dag hele året. Her er gode reflektioner til troens liv, udfordrende spørgsmål og vejledning til at finde ind i troens hemmeligheder. Bogen er lavet som to bind på farsi til download.
Download bind 1 af andagtsbogen “Et er nødvendigt”
Download bind 2 af andagtsbogen “Et er nødvendigt”
Download bind 3 af andagtsbogen “Et er nødvendigt”
Download bind 4 af andagtsbogen “Et er nødvendigt”

“Luthers lille katekismus” på RUMÆNSK.
Bogen er egentlig et ganske lille skrift fra 1529. Det regnes som introduktion til kristentro med 5 hovedafsnit.
Download „Luthers lille Katekismus” på RUMÆNSK

Børnehæfter
Små børneandagter omskrevet til en slags børnebibel-hæfte. Oprindelig skrevet i Danmark omkring 1970 og nu oversat til børn. Der er 4 hæfter tilgængelig her.
Download “Barnet i krybben” på RUMÆNSK
Download “Stol på Jesus” på RUMÆNSK 
Download “Jesus hjælper” på RUMÆNSK 
Download “Gud skaber og genløser” på RUMÆNSK 

“Syndernes forladelse” på RUMÆNSK
Et lille hæfte, der på forklarer menneskets nød og behov for tilgivelse og syndernes forladelse – og som forkynder, hvordan det netop er, hvad Jesus giver til den, der tror på ham. Download “Syndernes forladelse”

Stol på Guds kærlighed
Et lille  hæfte, der på enkel måde spørger til årsager til modgang her i livet. Svarene er enkle, bibelsk funderede og kan være godt udgangspunkt til en videre samtale. Download “Stol på Guds kærlighed” på RUMÆNSK

Jesus fandt mig
Et hæfte, der i form af forskellige vidnesbyrd fortæller, hvad det vil sige, at være religiøs og søgende – hvordan det er at opdage, at når man selv ikke kan finde Gud, så kommer han til mig i Ordet med Jesus. “Jesus fandt mig” er jordnær forklaring på kristentro, så du bliver taknemmelig og glad for Jesus. Hæftet er samlet af og udgives med støtte af “Bibelsk Tro” i Norge. Download “Jesus fandt mig” 

Karl Marx og Satan
… eller som den direkte oversættelse er: “VAR KARL MARX SATANIST?” af pastor Richard Wurmbrand. Det kommunistiske tyske tidsskrift Deutsche Lehrerzeitung, fordømte kraftigt bogen “VAR KARL MARX SATANTIST?” under overskriften “Marx-dræberen” og kaldte den “den bredest funderede, mest provokerende og det mest afskyelige værk skrevet mod Marx.”. Wurmbrand skrev denne gennemgang af Karl Marx’ tanker fra at være ung kristen til ateist mod kristentroen flere år efter at have forladt Rumænien. Flere vidnesbyrd fra hans nærmeste har dog bekræftet, at Wurmbrand besad en opøvet evne til at kunne citere ordret, sådan som han netop viser i denne bog. Trods sproget er årtier gammelt, har bogen et høj-aktuelt budskab i en stadig mere sekulariseret verden.
Download bogen på: RUMÆNSKENGELSKDANSK