Lige omkring 1. september besøgte koret fra Betania, DBMs samarbejdskirke i Pucioasa, en række kirker i Danmark. Der var sangaftener (eller koncerter om man vil), så en stor del af DBMs venner fik anledning til at møde koret og nyde sang og musik.

Både hvor DBM har en del venner og i kirker, hvor venneflokken er lidt mindre, var der stor opslutning. Det var glædeligt at opleve den opbakning og fællesskab til DBMs arbejde – også i de kollekter, der blev indsamlet.

Korets oplevelse

For at vi ikke kun skal glæde os over, hvordan vi i Danmark fik udbytte af korets tur, så har vi spurgt tre fra koret om deres oplevelser og indtryk fra besøget i Danmark og fra fællesskabet med DBMs medarbejdere.

Velholdt orden.

Ægteparret Aura og Marius Calin, der som læge og ingeniør også har rejst en del, pegede samstemmende på den ansvarlige tilgang til hverdagens opgaver, som viser sig. ”Huse og haver er så velholdt. Det er så anderledes end i Rumænien. I holder alt i orden og følger altid love og regler selv om I ikke risikerer at blive straffet ved en overtrædelse, som at køre rigtig vej rundt i en rundkørsel“. De bemærkede også, at danskere er utroligt gode til at få fuldt
udbytte af vore ressourcer som grønt og frugt. ”Måske er det fordi I er så velorganiserede, at det lykkes for jer”, siger de.

Havet!!

Især gjorde det indtryk på både Aura og Marius og resten af flokken at se renheden i Danmark og ikke mindst at kunne besøge havet på begge sider af Sønderjylland. Flere af dem havde aldrig nogen sinde før ved selvsyn oplevet et hav. Den oplevelse sammen med de danske traditioner for at bygge i respekt for naturen gjorde indtryk, f.eks. ved at se statuerne ”Mennesket ved Havet” under besøget i Esbjerg.

Smittende gæstfrihed

Nick (Arjan) fortsætter i samme linje med at pege på Danmark som et utroligt smukt land med et folk med smukke hjerter. ”I har vist os så stor gæstfrihed” kommenterer han. Han nævner, at det møde med danskeres gæstfrihed har motiveret
ham til at blive mere engageret i at give det videre til romaerne.
Det har også givet mig og koret et større sammenhold – og en ny missionsvision at møde jeres kærlighed og tjeneste i Danmark”, siger Nick.
Uanset, hvor koret kom hen, var der nye gæstfrie mennesker, der glædede sig over deres besøg og sang.Aura Calin tilføjer: ”Det oplevedes som at kunne give blot en lille smule tilbage til DBMs venner for de mange års indsats i Rumænien, som DBM har stået i”.

Som familiebesøg

Aura fortæller videre, at det at bo hos DBMvennerne omkring Gram og Brændstrup var som at bo hos nære familiemedlemmer. Det tilslutter de andre sig, og hun fortæller videre, at det for nogle i koret var det en helt ny oplevelse,
at kor og værter hver morgen samledes i Gram menighedshus til morgenandagt med fællessang, bibelstudie og bøn. ”Det var også som at være en stor familie og gav et utroligt sammenhold.
Desuden bemærkede flere, at det ramte dem dybt at møde flere i DBMs arbejde, som var højt oppe i årene og stadig meget aktive på mange måder. ”Der har vi meget at lære i Rumænien” siger Marius.

Det danske kirkeliv

Der falder flere kommentarer om oplevelsen af kristentroen i Danmark. ”I investerer meget i at jeres børn må blive kristne – med både friskoler og efterskoler” siger Marius, og fortsætter ”langt mere end vi har tradition for. Måske er det fordi I samtidig har en kamp for vækkelse og fornyelse i jeres kirker. Derfor var det netop så skønt at vi fik lov at besøge en række (folke)kirker og den rumænske menighed i Herning.
For Aura var et af højdepunkterne besøget i byen Christiansfeld med rundvisning af redaktør Henri Nissen. ”Det at I værdsætter og bruger tid på at formidle og lære af jeres historie og jeres kirkes historie talte stærkt til mig. Det var som
en vidunderlig tidsrejse”.

Afslutning

Nick slutter af med at sende en hilsen til alle DBMs venner og medarbejdere: ”Tak for den kærlighed, som I fra DBM
modtog os med og for det arbejde, som I stadig bliver ved at gøre hos os i Rumænien. Må Gud velsigne jer!