DBM har en lang række arbejdsområder.

Det meste foregår dog i et bestemt område omkring byen Câmpulung i Arges-regionen i Rumænien. Der drives det diakonale missionsarbejde omkring en række roma-landsbyer. Der er bygget multihuse med mødesal og mindre lagerlokaler, som ugentligt bruges til både børnesamlinger, skole, bibelstudie og gudstjeneste – og desuden kan bruges af kommunens medarbejdere – og til patientbehandling når kirken eller DBM har et lægeteam på besøg.
Der er særligt tilknyttet to medarbejdere til disse 4 roma-landsbyer. De besøger dog også andre romaer i andre landsbyer.

Dette arbejde koordineres via kirken Betania i Pucioasa, hvor præsten Nicu Vulpe arbejder. Kirkens mødesal, kaffehus og børnehave er bygget af DBM så kirken kan koncentrere sig om at række ud til lokalbefolkningen med hjælp og evangelisk forkyndelse.
Som noget af det seneste har DBM bygget et multihus og dertil 6 hytter med samlings-pavillon til lejre og andre besøgende. Der bor en familie der til at række ud med hjælp og evangelisation i den landsby.

I samarbejde med en læge i kirken Betania – og ved kontakter i Câmpulung – har DBM i flere år formidlet anvendelse af lettere brugt sygehusudstyr på nedslidte rumænske provinshospitaler. Der er udskiftet gamle træsenge med brugte danske hospitalssenge med hæve/sænke funktioner. Der er doneret operationsudstyr og scanner.

Litteraturmission

Til støtte for dette arbejde har og stadig får DBM oversat en række småhæfter og enkle småbøger med klar kristen forkyndelse. Disse trykkes og uddeles gratis som en del af missionsarbejdet. Dette arbejde er primært målrettet den rumænske befolkning i Rumænien, men også i Danmark og andre steder.

Desuden gør DBM nogle af de samme bøger og hæfter tilgængelige på andre sprog og i andre lande (og når deres befolkning bor i Danmark. Se nærmere under DBMs forlag. På baggrund af dette arbejde har DBM et samarbejde med Lutheran Heritage Foundation om finansiering og distribution af bøger. Det har ført til kontakter i bl.a. Bulgarien, Tyrkiet, Albanien, Ungarn, Slovakiet – og derved er DBM også kommet i kontakt med den lutherske kirke i Ukraine. Til dem sendes midler til indkøb af mad, medicin og brændstof som hjælp under krigen.