I forbindelse med at to af DBMs medarbejdere i Câmpulung er begyndt på et deltidsstudie i teologi, har de været med til en fejring af reformationsjubilæet i Bucharest. Det blev fejret fælles for Rumæniens forskellige kirker på Baptistkirkens teologiske institut. Da det institut har akademisk akkreditering, kommer der studerende fra forskellige kirkeretninger. Det blev fejret i ”Magna Aula” på det juridiske fakultet under University of Bucharest.

Fine æresgæster

Der var udenlandske gæster (fra f.eks. USA), fra både politisk og kulturelt anerkendte organisationer i Rumænien. Lederen af Universitetets præsidium deltog; en leder fra den romersk katolske kirkes organisation i Rumænien deltog. Der var en del parlamentsmedlemmer og en tidligere kulturminister. I talerne blev det gang på gang fremhævet, at i kommunisttiden ville det ikke have været muligt at afholde sådanne samlinger for at fejre kirkelige mærkedage.

Diskussionsemner

Den katolske kirkes deltager forsøgte at få frem, at Luther slet ikke ville have en reformation eller en total forandring i den katolske kirke, men blot ville have haft en offentlig debat om de 95 teser. Det førte til en diskussion af, hvad reformationen havde bragt med sig af vigtigt nyt. Det var også med til at dagen fik sat fokus på de fem Sola-udtryk (Sola = alene) med Troen alene, Nåden alene, Kristus alene, Skriften alene og Alene Gud skal have al ære. Desuden var der stor glæde over at Bibelen var blevet tilgængelig for alle i folket.

Luthersk præst

De to medarbejdere havde også fornøjelsen af at lære Sorin Trifa nærmere at kende. Sorin, som er præst ved den Lutherske bekendelseskirke i Bucharest (til hvem DBM netop har trykt en rumænsk oversættelse af Luthers lille katekismus), er i færd med en PhD-afhandling om “kirkens liturgis rolle i at formidle Guds frelse” – set fra et luthersk perspektiv. Han er antaget som studerende ved University of Bucharest.

BLIV MEDLEM AF DBM – for 50,-/året hjælper du DBM at fastholde fradragsret for gaver – se HER hvordan.