În anul 2012 a fost publicat de către regretatul Hans Erik Nissen, devoționalul în limba română, care a acoperit 4 volume. Acest devoțional este disponibil și în format mp3, care se poate descărca. Toate fișierele sunt gratuite, iar toate tipurile de partajare sunt binevenite. Acestea se află mai jos și sunt organizate pe luni. Ele sunt disponibile din momentul în care linkul devine activ.

Being published in 2012 as 4 volume book in Romanian, the daily devotional by late Hans Erik Nissen is now made available as downloadable mp3-files. They are free – and all kind of sharing is welcomed. They are found underneath here organized as months and available, when the link is active.

Iunie/
June:

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21th

22th

23th

24th

25th

26th

27th

28th

29th

30th

Iulie/
July:

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21th

22th

23th

24th

25th

26th

27th

28th

29th

30th

31th

August/
August:

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21th

22th

23th

24th

25th

26th

27th

28th

29th

30th

31th

Septembrie/
September:

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21th

22th

23th

24th

25th

26th

27th

28th

29th

30th

Octombrie
Octobre:

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21th

22th

23th

24th

25th

26th

27th

28th

29th

30th

31th

Noiembrie/
Novembre:

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21th

22th

23th

24th

25th

26th

27th

28th

29th

30th

Decembrie/
December:

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21th

22th

23th

24th

25th

26th

27th

28th

29th

30th

31th