Lastvogn til Rumænien

I oktober blev der pakket en stor lastbil med et godt læs til Speranta DBM. Der var meget tøj, cykler og symaskiner og andre gode ting. Forrest på læsset var der plejemateriale samt ting og møbler til sygehuset i Pucioasa. Det er en del af den stadige sundhedshjælp, som DBM har mulighed for at række til sundhedsvæsenet i de rumænske yderdistrikter. Hospitalet i Pucioasa har (ligesom hospitalerne i Câmpulung) kun ganske minimale ressourcer til indkøb af udstyr. Derfor er det en stor glæde at kunne formidle hjælpen for midler fra Danmark.

Desuden var der på lastbilen de første elementer til et varmeanlæg til en kirke i Aninoasa. Det er en by syd for Gamacesti (ca. 10 km. vest for Câmpulung). Det er et par år siden man fra kirkens side spurgte efter hjælp til opvarmning, men der har ikke været rum til det endnu. DBMs medarbejder Virgil har forberedt et rum til fyret ved siden af kirken, og vi håber, det snart bliver muligt at installere det.

Der er så meget brug for hjælp til beboernes hverdag, men vi er glade for også at kunne støtte deres menigheder. Fyret står bagest på lastbilen, hvor der også lige blev plads til en gruppe stole, madrasser mm.

Udstyr til Estera i Sibiu

Også bagerst i lastbilen, blandt nogle kasser særligt til spædbørn, står der også en forsendelse, der er sendt videre med posten til Sibiu. Der arbejder Estera Decean nu på neonatalafdelingen på amtssygehuset. Estera har i mange år været til knyttet DBMs arbejdet og oversatte bla. 3 fjerdedele af “Et er nødvendigt” til rumænsk.

Alt er nået godt frem!

BLIV MEDLEM AF DBM – for 50,-/året hjælper du DBM at fastholde fradragsret for gaver – se HER hvordan.