(dette er en dansk oversættelse af teksten fra hæftet “Trusting in His love”)

Stol på Guds kærlighed!

… selv når du ikke forstår, hvad der sker omkring dig!

Af pastor Ross E. Johnson, LCMS Disaster Response

Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os (Romerbrevet 8.18)

Kristus er nær selv når vi lider

Når svære ting sker, er det naturligt og normalt at spekulere over, hvorfor dette sker mod mig. Det er også normalt at man tænker på, hvad jeg har gjort for at fortjene dette. Var det noget, jeg gjorde eller sagde? Indimellem ønsker vi at forstå, hvorfor svære ting sker mod mennesker, vi ellers oplever som gode her i livet.

Det er vigtigt, at vi er klar over, at i modsætning til den almindelige opfattelse og populære kultur, så er intet menneske godt eller fortjener Guds godhed i og af sig selv. Tvært imod minder Bibelen os til stadighed om, at vi er syndere selv efter vi er kommet til tro (se Rom 7,13-23). Bibelen siger: ”alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud” (Rom 3,23) og at ”syndens løn er død” (Rom 6,23). Derfor bruger den lutherske kirke også i sin bekendelsesbøn ind i mellem formuleringen at vi med rette fortjener Guds straf i både tid og evighed.

Jeg råber højt til Gud om hjælp; jeg råber højt til Gud, han skal høre mig. (Salme 77,2)

Der vil altid være sider af vores Guds alvidende, almægtige og al-kærlige væsen, som vi mennesker ikke forstår.
Vi skal ikke foregøgle os selv, at Gud ikke bekymrer sig for os, og vi skal ikke afkræve at Gud forklarer sine handlinger til os. Tværtimod må vi stole på hans kærlighed selv om vi ikke forstår hvad det er, der sker mod os eller omkring os. Det er fordi Guds kærlighed mod dig at han arbejder på at frelse dig og redde dig fra dig selv. Den kærlighed har han vist os ved det at han sendt sin søn for at dø på korset for at betale for din synd, så du en dag kan blive reddet fra denne verdens undergang og leve i Himlens fuldkommenhed.

I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer; men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. (1Peter 4,12-13)

I tider med modgang må vi omvende os – i stedet for at have spekulationer om Guds væsen eller i stedet for at kræve at Gud følger vores vilje. I Lukas 13 omtales at Pilatus dræbte nogle galilæere, der havde været ved at ofre. Det var en ond handling mod nogle, der slet ikke havde fortjent det. Alligevel siger Jesus i Lukas 13,3 at ”hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.”

Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. (2 Korinterbrev 12,10)

Jesus retfærdiggjorde ikke eller forklarede årsagen til at det onde var sket. I stedet kaldte han sine tilhørere til at omvende sig. Omvendelse er ydmygende og flytter dig fra selvcentreret at stole på dig selv til at stole på Guds godhed og nåde.

Det fører dig som syndig person væk fra din egen stolthed og uafhængighed til at du må være afhængig af din almægtige og al-elskende Gud, som ikke altid giver dig forklaringer ud over ”Jeg er den, jeg er!” (2Mosebog 3,14), ”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren” (Esajas 55,8) og som Paulus forklarer det: ”Kan det, der er formet, sige til ham, der formede det: Hvorfor har du lavet mig sådan?” (Romerbrevet 9,20).

Hvorfor tillader Gud lidelse?

Lidelsen er et resultat af synden og syndefaldet. Gud ønskede ikke at Adam og Eva skulle falde i synd.

Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. (Salme 46,2)

Gud advarede dem udtrykkeligt imod at spise af frugten af træet og om konsekvenserne, hvis de spiste. Alligevel valgte de at synde mod Gud og på den måde kom synd og ødelæggelse ind i verden. Straks mennesket faldt i synd, begyndte Gud også sit indgreb for at frelse (se 1Mos 3,15). Fra syndefaldets dag indtil den yderste dag på jorden vil der være lidelse og synd. Dog er Gud der elsker dig aktivt i færd med at redde dig fra synd, død og djævel på måder, som du slet ikke er klar over.

Det er altid bedst at stole på det, der er åbenbaret for os om Gud: at han elsker os, at han lod sin søn dø for os og derved at han redder os fra ødelæggelse og synd. Alt vi har brug for at vide om Gud og frelsen er tydeligt og klart åbenbaret for os i den hellige Bibel.

Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. (1. Korinterbrev 12,26a)

Straffer Gud mig for min synd, hvis der sker noget hårdt med mig?

Hvis noget svært eller hårdt sker for dig, er det ikke nødvendigvis forbundet med en bestemt synd i dit liv. Det er som udgangspunkt altid forbundet med at vi lever i en syndig og brudt verden (1Mosebog 2 og 3). I denne verden svigter vores krop os, og vi bliver syge og dør. I denne brudte verden svigter andre mennesker os og kan være årsag til mange problemer og ulykke for os. Ofte kan vi også have personlig uro over de syndige valg, som vi selv har foretaget (se f.eks. Salme 51). Nogle gange kan vi angribes af Djævelen og hans åndehær med den plage og ulykke, som de kan få lov til (se Jobs bog).

Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! (Johannes 14,1)

Hvad må jeg gøre, når jeg oplever at min verden falder fra hinanden?

  1. Bøn er altid en første vej ud, når du overvældes af verdens tankegang.
  2. Gå der hvor Guds Ord forkyndes i kirke og bibelundervisning, hvor du modtager forkyndelse af syndernes forladelse og mindes om at Jesus Kristus er legemligt til stede hos dig på en særlig måde.
  3. Overvej at tale med en præst eller forkynder, du har tillid til for at få et bibelsk baseret råd til din situation.
  4. Overvej at søge privat skriftemål for personlig bekendelse og absolution (tilsigelse af syndernes forladelse) hos en præst eller forkynder.
  5. Brug din lidelse og situation som en påmindelse om at du lever i den brudt verden og at Kristus lovet at være dig nær midt i lidelsen.
  6. Kast dit håb på Jesus Kristus og på den legemlige opstandelse i stedet for at håbe på hjælp fra denne verden og dens syndige mennesker, der vil skuffe dig.

Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. (Hebræerbrevet 2,14-15)

Kan der kommet noget god ud af svære ting?

Gud tillader ofte det mest utrolige at efterfølge tragiske situationer (se f.eks. 1Mosebog 50,15-21). Job blev velsignet rigt efter hans tid i lidelsen (Job 42,10).

Der er dog intet løfte om, at du altid vil se eller forstå et direkte gode, der følger efter bestemte prøvelser og lidelser. I de hårde tider er det vigtigt at finde hvile i Guds natur, at han er en elskende og omsorgsfuld himmelsk far, som våger over dig. I disse hårde tider ser vi Guds nåde virksom her i tiden. Det er den nåde, der tydeligst vises overfor mennesker i personen Jesus Kristus, som minder os om at vi er forligt med vor himmelske far og der ikke er noget, der kan adskille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus (Romerbrevet 8,38-39).