DBMs arbejde kan her ses både i et statisk kort (billede af situationen i oktober 2015) og i et dynamisk kort med newsfeed nedenunder.

DBMs arbejde i det centrale Rumænien ultimo 2015.

DBMs arbejde i det centrale Rumænien ultimo 2015.

Schitu Golesti
Ca. 500 pers. incl. 150 børn. Første landsby - givet tagplader til utætte huse, etableret brønde med pumper. Meget praktisk hjælp. Jævnlig mødevirksomhed.
Tufanu
Tufanu, Malureni kommune, Arges. 470 pers incl. 160 børn. Vanskelig tilgængelig dal - enten med hestevogn eller fra en anden kommune op gennem et flodleje - med 4-hjuls-trækker!
Țițești
1300 pers incl. 450 børn. Kommunens egen vandforsyning forlænges op i dalen, så også romaerne får rent vand.
Merișani
Bălilești
380 pers. incl. 120 børn. Vandforsyning fra reservoir. Beboerne tog selv del i arbejdet. De fik også hjælp til gadebelysning og til udvidelse af romakirken.
Slănic
Gamacesti
Ca. 1000 indb. incl. 200 børn Her bygges et multihus med kirkesal m.m. i løbet af 2013-14
Vlădești
Berevoești
Leveret varmeanlæg og mange møbler til ny skole.
Aninoasa
400 pers. incl. 250 børn. Vandforsyning til landsbyens romakvarter. Marian Neagoe, romamedlem af amtsrådet, henviste for kommunen til en familie med 6 børn, der boede i et faldefærdigt hus. DBM hjalp med materialer til en bedre bolig.
Godeni
Ca. 280 pers incl. 80 børn. Gravet meget dyb brønd og udlagt vandrør. I 2013 betalt for tilslutning til offentlig vandforsyning.
Mihăești
Schitu Golești
Valea Îndarat
Cetățeni
1150 pers.incl. 500 børn, Her byggedes det første reservoir på bjerget. Cetatenis 3 romalandsbyer fik vandforsyning i 2007 fra et betonreservoir og med 2 km. vandrør, som beboerne selv gravede ned. Der blev afholdt friluftsmøde med romamissionærer. I 2010 etableredes en ny vandforsyning fra en stor glasfiberbeholder.
Dragoslavele
820 pers. incl. 200 børn Betalt vandforsyning til roma-landsbyen. Bygget multihus, der er godt besøgt til gudstjenester og undervisning. Indlagt EL i mange huse.
Valea Bădenilor
580 pers. incl. 250 børn. Vandforsyning maj 2011 med en glasfibertank, senere lagt vandrør i gaderne, så hvert hus kan tilsluttes. Ionut leder kirken her, hvor man samles hver aften. De hjælper også i Valea Macelarului og andre steder.
Leresti
530 pers. incl. 130 børn Betalt varmeanlæg til børnehave og skole.
Namaesti
Bughea de Sus
1100 pers. incl. 400 børn Vandforsyning i 2007/08. Sammen med borgmesteren planlagdes en forlængelse af kommunens vandforsyning ud til 2 romaområder udenfor byen. I Bughea de Sus har romaerne deres egen lille kirke. Det er ofte nogle af medlemmerne derfra, som hjælper med aflæsning af lastbiler fra DBM i Danmark.
Bughea de Jos
det er en rumænsk kommune - DBM har bragt kørestole, toiletter og meget andet, samt installeret et stort varmeanlæg ved kommunens skole. Jens Rasmussen fra DBM vejleder skolens pedel i brug af det store fyr. Her har DBM fået særlig fokus på den tilhørende romalandsby Valea Macelarului.
Valea Macelarului
600 pers. incl. 250 børn Landsbyen ligger i en afsides dal og fik hidtil kun vand fra floden, hvor køer og heste færdes. Der blev skaffet rent vand i 2007, idet der blev gravet 6 brønde med pumpe. Vandet bliver testet, før pumpen tages i brug. DBM uddeler fødevarer: konserves, kartofler, majsmel samt tøj, sko, vaskepulver m.m.