Link til DBMs godkendte regnskab for 2021.

Nedenstående er årsberetningen for kalenderåret 2021 – afholdt ved generalforsamling 2022.

Årsberetning for 2021 – Dansk Balkan Missions 29. arbejdsår.

1. kvartal

Hver ny dag vi står op, er vi afhængige af Gud. Vi kan planlægge meget, og tro, at vi har styr på det, men uden Guds velsignelse bliver det ikke til gavn. ”Om Gud vil” er en sætning, som vi må have os for øje.

2021 begyndte med corona restriktioner. Genbrugsbutikkerne blev lukket i et par måneder, og forsamlingsforbuddet gjorde, at vi måtte udsætte medarbejderfesten og årsmødet nogle måneder. I begyndelsen af marts havde vi fået samlet så mange ting sammen, så vi kunne sende en lastbil afsted til Rumænien. Nogle af de ting, der er stor efterspørgsel på i arbejdet i Roma-landsbyerne, er konserves og tøj. Vi har igennem årene fået meget kødkonserves fra Tulip i Vejle. Det er vi meget taknemmelige for. Tøjet, som vi sender til Rumænien, kommer fra genbrugsbutikker i Danmark.

Et pakkehold i Brændstrup og et pakkehold i Randers sorterer tøjet, og tager det bedste fra. Det bliver lagt sammen, og fordelt i flere kategorier. Lagt i sække til damer, herrer, teenagere og børn.

I DBM nyt nr. 1 2021 fortæller Adi fra en dag, hvor de deler konserves og tøj ud i Gamacesti. De er fire. Nicu, Daniel, Adi og Georgheta som læsser en varebil og en trailer, og bruger en dag på at dele konserves, tøj og Guds ord ud til beboerne. De gange jeg har været med, får hver familie 6 dåser konserves og en pose tøj. Der blev også delt traktater ud til børn og voksne.

Byggeriet af huset i Varfuri begyndte i 2018. I 2021 var byggeriet så langt, at det var muligt at bruge mødesalen, toiletterne og et rum til musikundervisning. Coronaen satte imidlertid en stopper for mødeaktiviteten i huset. Der blev holdt nogle enkelte bedemøder, men ellers blev kræfterne brugt andre steder.

Vi manglede stadig at få lejligheden gjort færdig, så i 1. kvartal satte vi en indsamling i gang for at få penge til de sidste byggematerialer. Vi havde sat os et mål på 70.000 kr. men indsamlingen nåede op over 100.000 kr. Et rigtig fint resultat, som vi er meget taknemmelige for.

Næsten hver gang vi sender en bil til Rumænien, kommer der symaskiner med. Den 23. marts sluttede det andet kursusforløb (Tabitha projektet) med uddeling af eksamensbevis, andagtsbog og selvfølgelig symaskinen.

2. kvartal

Skolerne i området er meget interesseret i at få skiftet deres gamle borde ud med 1-mands borde. Både fordi de er slidte, men også på grund af coronaen, så der kan komme lidt større afstand mellem eleverne. Vi blev kontaktet af en skole i Hobro, som var i færd med at udskifte inventar i mange klasseværelser. I april bestilte vi en lastbil, som så blev læsset til med borde og stole. Bilen blev fyldt ca. 2/3 op. Resten blev fyldt op med konserves og tøj.

I midten af juni var Johannes Knudsen og undertegnede en kort tur i Rumænien. Vi var med til arrangementer i Dragoslavele, Gamacesti og Pucioasa.  Huset i Varfuri blev også besøgt, og vi fik regnet på, hvad vi skulle bruge for at få lejligheden færdiggjort. Der blev også tid til at lave lidt praktisk arbejde i lejligheden.

I sommeren 2021 blev der lempet så meget på corona restriktionerne i Rumænien, at det blev muligt at afholde sommerlejre. Det blev til et 4 dages arrangement i Dragoslavele. Der blev også afholdt et arrangement i parken i Pucioasa for byens børn.

Ud over de ugentlige møder og jævnlig uddeling af mad i landsbyerne, bliver fattige og syge mennesker også hjulpet på forskellig vis. En enke og hendes datter blev hjulpet med at få renoveret deres hus, så de kunne bo i det igen. En anden familie fik bygget til, så der blev bedre plads til familiens mange børn. Flere ældre kvinder blev hjulpet med at få repareret deres brændekomfur eller udskiftet med et nyt.

Der bliver ydet hjælp til mange forskellige ting fra medarbejderne i Pucioasa og Campulung. En menighed i Bukarest hjælper også til og sender af og til teams til landsbyerne, hvor de er med i forskellige projekter.

3. kvartal

I Danmark blev corona restriktionerne også lempet i løbet af sommeren. Den 2. juli blev der holdt årsmøde og generalforsamling i menighedshuset i Gram. Mikkel Vigilius var inviteret som prædikant, og han talte om nødvendigheden af at have et personligt forhold til Jesus. Under generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt.

Medarbejderfesten blev udsat et par gange. Det blev så endelig besluttet, at d. 20. august skulle det være. Ca. 90 personer deltog, deriblandt 6 fra Rumænien.

I 2021 blev der sendt 3 lastbiler til Rumænien med ting indsamlet og købt i Danmark. Fredag d.  3. september blev den sidste bil læsset på pladsen ved DBM i Brændstrup. Dagene i forvejen blev ting udvalgt og gjort klar. Denne gang var det bl.a. byggematerialer til huset i Varfuri. De fleste bygge-materialer køber vi i Rumænien, men noget tager vi også med fra Danmark. Det er bl.a. Troldtekt loftsbeklædning. Vennerne i Rumænien siger, at lejligheden er lavet i skandinavisk stil. Flere har nævnt, at det synes de godt om. Konserves, symaskiner, cykler og tøj blev der også plads til.

Nu var der byggematerialer i Varfuri, så nu gjaldt det om at få det brugt. Et byggehold blev samlet og sendt afsted. Johannes, Jens, Niels Peter og Irene rejste d. 16 sept. Ida, Inga, Jens Erik og Finn kom til en uge efter. Vi blev indkvarteret hos flere familier fra menigheden. For første gang var der kvinder med på et byggehold. Det var en god oplevelse. Både for byggeholdet, men også for kvinderne i menigheden i Pucioasa. Ja for alle. Arbejdet i lejligheden skred godt frem, men der blev også lavet andre ting, så der var kun få ting i lejligheden, som ikke nåede at blive færdig.

Vi var på besøg i flere Roma-landsbyer. Både med uddeling af mad, tøj og med deltagelse i sykursus. En dag var vi i Gamacesti for at hjælpe en enke med at lægge nyt tag på hendes hus.

4. kvartal

DBM indgik i efteråret 2021 en aftale med Norea Radio Danmark om økonomisk støtte til et radio-missionsprojekt i Albanien. Trans World Radio producerer og udsender et 1/2 times program på Romasproget Romani med indhold, som er særlig henvendt til kvinder og piger. Programmet kan nå ud til de 150.000 Romaer der bor i Albanien. Det beløb, som DBM har forpligtet sig til, er på 45.000 kr. årlig. DBM yder også en årlig støtte på 25.000 kr. til kørselsudgifter for præsten Zvia Zuko i Georgien.

I efteråret blev der også samlet penge ind til julepakker til børn i Roma-landsbyerne. Efter søndagsgudstjenesten d.12. dec. blev kirkesalen i Pucioasa omdannet til pakkerum, og mange fra menigheden gik i gang med at lave ca. 2000 julepakker. I år var der pakker tilovers efter at de havde
besøgt landsbyerne. Derfor blev det besluttet at lave et arrangement i Varfuri, hvor der blev delt pakker ud. Der var stadig pakker tilovers, så flere klasser fra skolen i Pucioasa, som ligger på samme gade som kirken, blev inviteret til et arrangement i kirken. Der blev sunget og spillet, og juleevangeliet blev forkyndt for børn og voksne.

Bogprojekter

Hans Erik Nissens andagtsbog ”Et er nødvendigt” er nu også oversat til Albansk, og den er på vej til at blive trykt i 2000 eksemplarer. Den Albanske oversættelse er blevet til i samarbejde med en Svensk-Finsk missionsorganisation. ”Evangeliet i spetsen”. Oversat, ”Evangeliet i højsædet”. En tredje part i samarbejdet, er Enkeledi Hebibasi, som er leder af TWR’s station i Tirana. Hun har stået for oversættelse og korrektur. Hendes mand har et bogtrykkeri, som skal trykke bogen. Bogen vil også blive brugt i radio-programmet til Albanske Roma-kvinder, som jeg tidligere har omtalt.

”Et er nødvendigt” er også i gang med at blive oversat til Tyrkisk. Første del forventes at udkomme i 2022.
Så er der også udkommet et par små bøger på Polsk. Hjertebogen er trykt i 2000 eksemplarer. Et børnehæfte er trykt i 500 eksemplarer.

Alle radioudsendelser med den Rumænske præst Jancu Moscovici, findes stadig i Noreas arkiv. DBM har aftalt med Norea, at disse udsendelser skal digitaliseres og gøres tilgængelige på internettet. Udgifterne til projektet vil blive betalt af DBM.

Afrunding

Der skal lyde en stor tak til alle her i Danmark, der gør en indsats for DBM.

Tak til chauffører, kontormedarbejdere, hjælp på lageret, hjælp til sortering og pakning af tøj og andet udstyr. Hjælp til læsning af biler, reparation af cykler og symaskiner. Arbejdet med distribution af bøger og hjælp til mange andre små og store ting. Tak også til bestyrelsen for det gode samarbejde, vi har. Vi er også meget glade for, og takker for det gode samarbejde, som vi har med menigheden i Pucioasa. Vi beder om, at Gud vil lede vore skridt, og at vi vil lade os lede af ham.

Jens S. R. Rasmussen