Dansk Balkan Mission

er en landsdækkende kristen hjælpe-organisation, der særligt arbejder i Rumænien. Der

formidler DBM skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. hvor der er behov – og når midler tillader det.

yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn, da den rumænske hjemmepleje på ingen måde kan sammenlignes med dansk pleje.

yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier, bla. fordi fattige ofte gives en langt dårligere behandling end rige.

yder hjælp og vandforsyning til romalandsbyer især i Arges amt, fordi de ellers må nøjes med flodvand – der også bruges som toiletafløb, vaskebalje, dyrevask – og i vinterhalvåret kan være iskoldt og om sommeren ofte tørrer ud.

bygger huse m sundhedsklinik og kirkesal så der er mulighed for at kommunerne kan sende læger og tandlæger på besøg i roma-landsbyerne og så de kirkelige grupper har et samlingssted.

udgiver kristen litteratur – primært på rumænsk, men også på andre østeuropæiske sprog og har siden 2016 i samarbejde med LHF udgivet bøger på farsi, arabisk og georgisk.

Dansk Balkan Mission
Brændstrup Røddingvej 5 A
6630 Rødding
Tlf: +45-74 82 17 57

E-mail: dbm@balkanmission.dk
Web: www.balkanmission.dk
Facebook: Dansk Balkan Mission

Giro nr.: 836 – 6632
MobilPay: 37930
Bank: Nordea 2451-7300.200.260
Revision: Deloitte, Esbjerg
DBM får tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer
DBM er registreret som indsamlingsmodtager hos Indsamlingsnævnet.