DBM ledes af:

DBMs bestyrelse består af:

Formand: Jens Rasmussen, Brændstrup
(kan kontaktes via kontorets email (dbm@balkanmission.dk) eller
privat email jr@balkanmission.dk)

Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg
Daglig leder: Jens Aage Nielsen, Rugbjerg
Gerda Skov, Brændstrup
Krista Schmidt, Moltrup
Birgitte Pilgaard, Tjørring

En del af DBMs bestyrelse. Birgitte Pilgaard var ikke til stede.