Nedenstående er årsberetningen for kalenderåret 2017 – afholdt ved generalforsamling 2018.

Årsberetning for 2017 – Dansk Balkan Missions 25. arbejdsår.

1. kvartal

I årsrapporten for 2016 fortalte vi, at tøjpriserne var styrtdykket, og vi kan nu sige, at situationen for det nye år ikke havde forbedret sig. Det betød, at hver krone skulle vendes for at få enderne til at nå sammen.

En af de ting vi foretog, var en omstrukturering. Det betød, at tøjprojektet blev solgt til NJS Trading for en pris på kr. 450.000 kr. Herved blev det muligt at samle alle udgifterne om dette projekt på et sted, og derved kunne vi reagere hurtigere på udsving i markedsbetingelserne. Samtidig blev det aftalt, at overskuddet fra tøjprojektet fremover skal tilfalde DBM. Vi havde et beløb fra tipsmidlerne, som vi kunne gå i gang med at bruge. Samtidig kunne vi glæde os over, at vore mange venner ikke havde glemt at støtte os.

I februar fik vi besøg af vore 6 medarbejdere fra Rumænien, som deltog i den årlige medarbejderfest.

2. kvartal.

Den 21. april 2017 fejrede vi DBMs 25 års jubilæum sammen med årsmødet. Vi er i ledelsen taknemmelige for den store tilslutning til denne fest.

I maj måned var der et hold fra Danmark i Ciocile for at etablere en tandlægeklinik, – en tandlæge og en tekniker fra Skagen stod for opbygningen af apparaturet som Jens Rasmussen og Chr. Fredensborg kørte dertil.

Der blev påbegyndt en tilbygning til et hus i Schitu/Lazaresti. Man har forsøgt at finde en egnet grund til et mindre multihus, men det var umuligt. Derfor blev det besluttet at lave en tilbygning til det hus, hvor man i nogle år havde lånt en stue til børnemøder. Det blev til en lille mødesal på ca. 50 m2.

3. kvartal

I sommermånederne fik området besøg af et amerikansk lægehold, som foretog helbredsundersøgelser i de landsbyer, hvor der er huse med mødevirksomhed. I skoleferien blev der holdt sommerlejre i de fire Roma-landsbyer. Der var igen i år mange børn, der deltog i de forskellige arrangementer. Året tema var: ”Tabt og fundet.”

I september havde vi besøg af koret fra Betania Kirken i Pucioasa. De holdt en række koncerter i kirker i Syd- og Sønderjylland, og det blev en stor oplevelse både for rumænerne og vi danskere.

4. kvartal.

I november pakkede vi igen julepakker. Vi kaldte dem familiepakker. De indeholdt en rigtig god slikpose, som blev pakket af et hold elever fra Brændstrup Kristne Friskole. Desuden var der to nye småhæfter: kors-minibogen og en fin lille bog med 3 andagter om, hvordan Jesus møder mennesker i nød, samt konserves med noget god mad til julen. Alt blev sendt til Rumænien først i december.

Tøjprojekt

I 2017 solgte DBM tøjprojektet til NJS Trading. Det har medført en forenklet papirgang. Samtidig bliver alt overskud fra NJS Trading i 2018 og fremefter doneret til DBM efter at omkostninger til drift af tøjprojektet er betalt.
Der er i 2018 eksporteret godt 1 mio. kg tøj og knap 80.000 kg. sko. Priserne for tøj og sko var næsten konstante i 2018 – dog begyndte de at  falde sidst på året. Det kræver til stadighed at der samles nok tøj og især sko ind. På den måde udnyttes kapaciteten og der kan stadig skabes et overskud til mission.

”DBM-nyt”.

Jeg vil også gerne minde om vort nyhedsblad DBM-NYT. Du får god orientering om arbejdet gennem det. Til eksempel vil jeg nævne et lille klip:

”Fodbold samler unge!
DBMs medarbejdere har opdaget, at unge mænd i de forskellige roma-landsbyer gerne spiller fodbold. Det har givet en god anledning til at samle dem. Der holdes andagt og trænes derefter. Samtidig øves der respekt for andre. Det er planen, at holdene fra de forskellige DBM-huse skal mødes i en turnering til sommer.”

Bogprojekter:

I løbet af 2017 er litteraturarbejdet næsten eksploderet. Der har vist sig et stort behov for kristne bøger på adskillige sprog, f.eks på arabisk, farsi, tagalok, albansk mm. En af de bøger, som efterspørges mest, er andagtsbogen ”Et er nødvendigt”, men også f.eks. Luthers lille Katekismus til undervisningsbrug for nye kristne her i Danmark.

Vi har fået sat ekspeditionen af bøger i system:
Rigmor og Chr. Fredensborg står for den afdeling, og de pakker og sender hver uge de mange bestillinger. DBM har i løbet af indeværende år haft besøg fra Lutheran Heritage Foundation for at drøfte samarbejde og for aftale om deres støtte til forskellige udgivelser på nye sprog.

Afrunding

I 2017 har vi fået optimismen tilbage igen. Vi har oplevet, at Herren har lagt nye opgaver for vore fødder, og vi kan igen sige en stor tak for en stigning i gaveindtægterne.
Ja, der skal lyde en stor tak til jer alle – og tak til jer, der kører Danmark rundt for at samle tøj og andet, og til jer, der trofast uge efter uge
kommer flere steder og sorterer tøj til Rumænien.
Og en hjertelig tak til alle jer, der husker os i forbøn .
Al ære må vi give til Herren vor Gud.

Niels Arne Skov

Link til DBMs godkendte regnskab for 2017