Link til DBMs godkendte regnskab for 2020.

Nedenstående er årsberetningen for kalenderåret 2020 – afholdt ved generalforsamling 2021.

Årsberetning for 2020 – Dansk Balkan Missions 28. arbejdsår.

1. kvartal

I begyndelsen af 2020 hørte vi om en virus, som var brudt ud i Kina, og som var meget smitsom. De fleste tænkte på det som en ubetydelig nyhed i lighed med andre. Vi skulle snart blive klogere.

Sidst i februar havde vi som sædvanlig vores årlige medarbejderfest på Hotel Rødding, hvor ca. 110 personer kom fra nær og fjern. Vi havde også besøg af nogle af vore rumænske venner. Det var Nicu Vulpe og Solomon Turculet fra Pucioasa og Gigi Gugiu og Adrian Dulgheru fra Câmpulung. Vi havde også inviteret Patricia Veres, en advokat fra Cluj Napoca, som har hjulpet os med at få multihusene registreret under kirken i Pucioasa. Vennerne i Rumænien har en stor plads i vore hjerter, så det er godt at møde dem ansigt til ansigt.

Kort tid efter at de var rejst hjem, blev det meste af verden lukket ned på grund af corona smitte, og vi måtte vænne os til en ny situation, med nye omgangsformer.
Fra d. 1. marts 2020 er multihuset i Dragoslavele registreret som en rumænsk kirke. Efter at DBM overdrog multihusene til kirken i Pucioasa, har man arbejdet på denne omregistrering. Den er vigtig fordi der nu fuldt lovligt kan afholdes gudstjenester, fejres nadver, afholdes dåb og arrangeres begravelser ud fra huset.

Der blev afholdt en indvielse af bygningen i marts måned, men desværre kunne ingen fra Danmark være med. Det har hele tiden været DBMs mål at forsamlingerne i landsbyerne med tiden skulle få større ansvar for menighedslivet. Jeg tror, at dette tiltag er et skridt i den retning.

Corona nedlukningen fik stor betydning for DBMs arbejde i Rumænien. Regeringen indførte meget skrappe restriktioner på færdsel. Ingen måtte færdes uden gyldig legitimation. For at kunne færdes uden for egen bopæl, måtte man have en passer-seddel hentet og udfyldt fra internettet, som kunne vises frem.

Mange romaer havde ikke adgang til at udskrive dokumenter fra internettet, så de måtte ikke færdes. Mange arbejder som daglejere, og andre tjener penge på gadehandel. Det er måder at tjene penge på, som ikke kan flyttes hjem bag en computer. Derfor var situationen meget vanskelig for de fleste romaer.

2. kvartal.

Den 27. marts skrev Nicu Vulpe fra kirken i Pucioasa til os om den alvorlige situation. Den 31. skrev han igen. De ville gerne gå i gang med at dele fødevarer ud til familier i de landsbyer, hvor vi har bygget multihuse, og derfor har en naturlig kontakt. Der var ca. 1400 familier i de områder.

DBM besluttede, at vi gerne ville gå med i dette projekt og betale, hvad det kostede. Budgettet lød på 40.000 kr. For at få penge til projektet, sendte vi et brev ud til DBMs venner og fortalte dem om situationen. Snart strømmede pengene ind og de 40.000 kr. blev hurtigt nået. Gaverne strømmede fortsat ind, og indsamlingen nåede 147.000 kr. før vi kunne sige, at den var slut. Det viste sig jo også efterfølgende, at en fødevareuddeling ikke var nok, så de 147.000 kr. blev der rigeligt brug for.

I april blev der første gang efter corona-nedlukningen sendt en lastbil til Rumænien. Vi var lidt spændt på, om der ville opstå problemer på grænserne, men alt forløb planmæssigt. Der blev bl. a. sendt 6 paller konserves med, som så indgik i maduddelingen. Der er blevet delt fødevarer ud i landsbyerne mange gange. Adi fortæller, at han d. 1. maj var med på en tur til Lazaresti og Dragoslavele, hvor der blev delt 3 tons kartofler ud til 300 familier. Faktisk blev der i løbet af året uddelt 3 gange 14 tons kartofler til de 1400 familier.

Hospitalet i Pucioasa fik til opgave at tage sig af corona patienter, som ikke havde brug for respirator. Mange corona patienter har brug for ekstra ilt, men hospitalet var meget dårligt udstyret med iltapparater. Efter opfordring fra Nicu Vulpe blev en del af pengene fra indsamlingen brugt til at købe ekstra iltapparater til hospitalet for ca. 45.000 kr.

3. kvartal

Corona situationen gjorde også, at DBMs årsmøde og generalforsamling blev udsat. Generalforsamlingen blev afholdt d. 7. juli på friskolen i Brændstrup. Årsmødet blev afholdt i
menighedshuset i Gram d. 18. september med online tale v. Nicu Vulpe.

I løbet af sommeren kunne vi se, at pengene fra den første indsamling til hjælp til maduddeling, snart var brugt op. Derfor sendte vi igen i august et brev ud, og bad om penge til mad og fornødenheder. Igen var der mange, der var villige til at give en gave, og indsamlingen nåede op på 81.000 kr.

Menigheden i Pucioasa har ydet en kæmpe indsats med at dele al den mad ud så mange gange og mange steder. Husk også at takke og bede for dem.

Sidst i august blev der igen sendt en transport til Rumænien. Denne gang var det overvejende skolemøbler, som vi fik fra en skole i Fredericia. Der var rigtig mange enmandsborde, og dem var de meget glade for på grund af corona situationen. Der blev også sendt konserves med, og en del symaskiner.

4. kvartal.

Ved sommerferiens slutning kunne vi hjælpe med skolemateriale for ca. 53.000 kr., der blev uddelt til eleverne i områdets skoler.
I november modtog DBM en donation fra Sundhedspersonalets Missionsfællesskab.
SMF annoncerede, at de var i færd med at nedlægge foreningen, og at de derfor ville dele ud af deres formue til sundhedsprojekter. Vi vidste, at hospitalet i Pucioasa havde brug for flere iltudtag ved sengene, så vi søgte om penge til projektet, og fik doneret 50.000 kr. Det rakte til 4 iltudtag, så nu har de i alt 8 moderne iltudtag. Det vurderes, at det behov nu er opfyldt.
Vi har igennem årene sendt mange symaskiner til Rumænien. I kirken i Pucioasa opstod den ide, at de dermed kunne lære kvinderne i Roma landsbyerne at sy, og derved også få en kontakt til familierne.
To kvinder fra menigheden i Pucioasa, Daniela Vulpe og Søster Nuti gik i gang med forberedelser og fik et kursus sat i gang i huset i Dragoslavele. På trods af corona situationen kunne det godt lade sig gøre. Kurset fik navn efter Tabita, en kvinde som er omtalt i Bibelen i Apg. 9. Det skulle så forløbe over 6 lektioner, og slutte med en lille eksamen og uddeling af diplomer. Efterfølgende fik kvinderne så symaskinen med hjem. En af de ting som blev syet, var ansigtsmasker. En meget aktuel ting.

I begyndelsen af november var vi to, Jens Åge Nielsen og undertegnede, som var en kort tur i Rumænien. Vi fik hilst på vennerne i kirken, og var med på en tur, hvor vi uddelte kartofler i Dragoslavele. Vi fik også mulighed for og frimodighed til at bringe et vidnesbyrd der mellem kartoflerne på gaden i Roma landsbyen. Vi mødte også borgmesteren i byen, og direktøren for sygehuset, som udtrykte stor taknemmelighed for, hvad de fik doneret gennem DBM. Den tak vil jeg så lade gå videre til jer, der er med i arbejdet på den ene eller anden måde.

I slutningen af november blev der igen sendt en bil til Rumænien. Hospitalssenge, konserves, skolemøbler og tøj var noget af det, der fyldte godt op i lastbilen.

Det er en tradition, at der bliver delt julepakker ud til børnene i de Roma landsbyer, vi har kontakt med. De sidste par år er pakkerne blevet lavet i kirken i Pucioasa. Pengene til projektet bliver betalt af DBM. I november sendte vi et brev ud til vennerne i DBM og bad om en gave til dækning af udgiften til julepakkerne. Indsamlingen nåede næsten op på 80.000 kr. Tak for de mange penge. I år blev der vist dukketeater, hvor julens budskab blev forkyndt.

Lige før jul, den 14. december fik vi et brev fra en advokat på Frederiksberg, der fortalte, at DBM ville modtage et beløb på 450.000 kr. fra en fond: Hjemmesygeplejerske Elise Sørensen og bankfuldmægtig Thora Sørensens legat. Vi var overvældede over det store beløb, og sendte straks en stor tak til bestyrelsen for fonden. Vi skal gøre vort bedste for, at pengene kan blive til velsignelse for syge og fattige i Rumænien.

Tøjprojekt og ”Tips-tilskud” (kulturministeriets puljemidler).

På trods af corona situationen, blev der alligevel hentet meget tøj fra genbrugsbutikker i 2020 og vi er taknemmelige for, at det var muligt at komme af med det igen. Der var heller ikke nogen af vore chauffører eller andre, der hjalp til i DBM, der blev syge af virussen.

Igen i 2020 fik vi et driftstilskud fra kulturministeriets puljemidler.

Bogprojekter:

I 2020 blev Hans Erik Nissens andagtsbog ”Et er nødvendigt” udgivet på Georgisk. Den lille lutherske menighed i landet er meget glade for bogen. Det er den første lutherske andagtsbog, de har på deres eget sprog. Andagtsbogen er også oversat til færøsk og udkommer i løbet af foråret 2021. En finsk missionsorganisation er i færd med at oversætte bogen til Tyrkisk. Det er endnu uvist, hvornår den er færdig.

I 2020 blev der også udgivet et lille bibelhistorisk hæfte til uddeling sammen med julepakkerne. Titlen på hæftet er ”Lev med Gud” og det tager sit udgangspunkt i Ruts og Daniels bøger.

Flere bøger er ved at blive oversat til Farsi hos DBMs partnere og belaster ikke DBM.

Afrunding

Vi er glade for og takker for det gode samarbejde, vi har med kirken i Pucioasa.
Der skal også lyde en stor tak til alle her i Danmark, der gør en stor indsats for DBM.
Tak til chauffører, kontormedarbejdere, hjælp på lageret, hjælp til læsning af biler, sortering og pakning af tøj til Rumænien, arbejde med distribution af bøger og reparation af cykler og symaskiner. Tak også til bestyrelsen for et godt samarbejde, og vi beder om, at Gud fortsat må lede vore skridt.

Jens Rasmussen