Dansk Balkan Mission har for 4. år i træk udgivet et børnehæfte på rumænsk.
Hæfterne er gratis – bestilles hos DBM.

DBM arrangerer uddeling af jule-familiepakker til roma’er i Rumænien. I den forbindelse har det været efterspurgt med en lille børnebog med titlen ”Gud skaber og genopretter” i pakkerne. En del af hæfterne kommer også til Danmark til uddeling, hvor det giver mening. Det kan både være i kristne menigheder og til enkelte familier m. børn. Indholdet i børnebøgerne er skrevet af Vilhelm Munch, fhv. redaktør af LMs børneblad.

”Gud skaber og genopretter” (2019)

En lille samling af 5 andagter for børn. Der er en andagt om at vi er skabt af Gud – men også at vi lod os friste af slangen til syndefaldet. Der er en andagt om Jesu død på Golgata og en om hans opstandelse påskemorgen. Endelig er der en andagt om hvad løfterne om Himlen er. Alt sammen i et enkelt sprog.

De tidligere bøger er oplistet med den nyeste først:

”Regn med Jesus” (2018): En lille samling af 5 andagter for børn. Der er en andagt om Maria ved Jesu fødder, en om Peters vandring på søen, om Nikodemus’ samtale med Jesus og da Lazarus vækkes af graven. Endelig en andagt om Jesus, der vil at børnene skal komme til ham.

”Jesus hjælper” (2017): En lille samling af andagter for børn. Der er andagter om Jesus, der møder den spedalske og kvinden ved Sykar brønd og andagt over Jesus, der hjælper fiskerne med fangst.

”Barnet i krybben” (2016): Tre små andagter om Jesu bebudelse, fødsel og betydning.

Prisen er gratis

Bøger og hæfter trykkes og betales gennem indsamlede gaver til projektet. Derfor kan man frit bestille bøger til uddeling (modtager betaler kun porto). DBM modtager dog gerne gaver til det og fremtidige oplag på f.eks. MobilePay på ”37930” – mrk. ”DBM bøger” og afsender. Ud over de ru-
mænske børnebøger har DBM via samarbejdspartnere også fået adgang til bøger på ukrainsk, slovakisk, lettisk og russisk.