DBM har igen udgivet nogle småbøger til gratis uddeling. Denne gang er udgivelserne på polsk.

De to småbøger

Den ene udgivelse er minibogen “Hjertebogen”. Dens mange gode bibelvers gør den nemt tilgængelig og ligefrem at dele ud. Bibelversene er taget fra den protestantiske polske bibel. Den anden er hæftet “Regn med Jesus”, som er nogle andagter for børn skrevet af Wilhelm Munch for mange år siden. Disse andagter er nu oversat ved hjælp af en herboende polak tilknyttet den katolske kirke. Da de få bibelvers, der citeres deri er stort set ens i hhv. den katolske og den protestantiske bibel, er citaterne i dette hæfte fra den katolske oversættelse. Selve andagten er en direkte oversættelse, så bogen er ligefrem at bruge – ligesom den danske.

Til polakker i DK og i Polen

Ideen til oversættelserne dukkede op med de chauffører, der henter tøj til videresalg ved DBMs kontor. De allerfleste af disse chauffører er polakker. Det er en god anledning til at stikke dem godt læsestof, når de ofte har deres hviletid imens lastbilen holder parat til læsning. Parallelt med at hæfterne deles ud til chauffører, så er polakker faktisk et af de største mindretal i Danmark. Der bor mange flere polakker rundt i samfundet, end mange ved besked om. Måske kender du en polak? Prøv at give vedkommende en eller begge disse småbøger – det kan være en anledning til en videre samtale!?