Lettisk udgave af Luthers lille katekismus.

Midt på efteråret kom der flere meldinger om at der rundt i danske sognekirker var flere østeuropæiske gudstjenestedeltagere. Enkelte steder blev der fortalt om en stor tilflytning til arbejde på landet. I et enkelt sogn, Borris øst for Skjern, har op mod 10% af sognets indbyggere nu ukrainsk, polsk, litauisk, rumænsk eller russisk baggrund.

Kirken tager ansvar

I sidstnævnte sogn arrangerede præsten en adventsgudstjeneste for denne gruppe. DBM fik lov at levere nogle af det rumænske materiale, som efterhånden er blevet lavet. Det var både børnebøger, andagtsbøger og minibøgerne samt bibelstudiemateriale fra evangelisk børnemissions rumænske parallel.

Forsyninger østfra

Desværre nåede ikke alle forsyninger at komme frem. Et par kontakter, som Matthew Heise (Lutheran Heritage Foundation) havde formidlet til DBM, sendte flere bøger. Der var andagtsbøger og børnebibler på ukrainsk, der var russiske opbyggelsesbøger og Luthers lille katekisme på både russisk, ukrainsk og litauisk. På den måde er DBM blevet et ressourcested for en slags kolportørmission. Samtidig er der lavet aftaler om at såfremt de fremsendte bøger slipper op, så sendes der nye forsyninger.  Hvis andre kirker uanset baggrund i Danmark får et lignende behov, da kan DBM kontaktes for at afklare, om nogle af disse bøger kan være til hjælp. De sendes under samme vilkår som DBMs øvrige bøger. (gratis bøger – betaling for porto efter egen formåen på vedlagt girokort).

Russiske bøger på DBMs kontor

 

Mission blandt slaviske folkeslag

Parallelt med at behovet for gode kristne bøger på østeuropæiske sprog er opstået i Danmark, er der ved at opstå en organisation blandt russiske og ukrainske kristne. De har særligt fokus på, at så mange fra deres lande flytter til Vesten. En del af dem verdsliggøres i det Vestlige samfund samt mister kontakt med kristentroen. Disse kristne vil derfor gerne om DBM kan være en kontakt i Danmark for en missionsindsats overfor Østeuropæere. Faktisk er Danmark endda nok det land med færrest tilflyttere fra slaviske lande.