Link til DBMs godkendte regnskab for 2022.

Nedenstående er årsberetningen for kalenderåret 2022 – afholdt ved generalforsamling april 2023 (kan downloades her).

Årsberetning for 2022 – Dansk Balkan Missions 30. arbejdsår.

For os at se var tiden med corona ikke en god tid. Mange blev syge, og vi kan tænke vore tanker, men heldigvis er Guds tanker og planer højere end vores. Han havde også en plan med den tid, selvom vi synes, at det var en besværlig tid. I 2022 var alle corona restriktioner i Danmark og Rumænien forsvundet, og sygdommen var under kontrol.

1. kvartal

Fra d. 11-25. januar var jeg en tur i Rumænien sammen med Johannes Knudsen. Vores plan var at få gjort lejligheden i huset i Varfuri færdig. Mens vi var i Rumænien, blev der læsset en bil i Danmark. Der kom bl. a. ting med, som vi skulle bruge i lejligheden. Et fint brugt køkken, skabe til badeværelset, senge og andet inventar fra lageret i Brændstrup, eller købt i genbrugsbutikker.

Den 12. januar fyldte vi bil og trailer med konserves fra Danmark, og hovedpuder doneret fra venner i Holland. Målet var Roma-landsbyen Valea Hotarului ved Dragoslavele. Her var der mange, der var glade for at få en pude og noget konserves.
Man kunne også se, at der blev lyttet, når Guds ord blev forkyndt. Vi deler mad ud, men vi deler også åndelig mad ud, Guds ord. Det kræver så af os, at vi godt forberedt hjemmefra. Alligevel oplever jeg en gang imellem, at jeg får det givet i øjeblikket. Men det er jo også, hvad Jesus har lovet os.

Den 19. januar var bilen ankommet fra Danmark, og vi kunne gå i gang med at få den læsset af. Der var skoleborde og stole, som blev foræret til en af områdets skoler. Der var konserves og tøj samt 10 hospitalssenge med bilen.

Den 21. januar var vi sammen med Nicu på besøg på plejehjemmet i Pucioasa. De havde fået hospitalssengene, som kom med lastbilen. I Rumænien er det stadig sådan, at børn tager sig af deres forældre, når de bliver ældre og har svært ved at klare sig selv. Flere generationer bor sammen og hjælper hinanden. Børn hjælper deres forældre, og bedsteforældre passer deres børnebørn.

Der er få plejehjem i Rumænien, men heldigvis er der nogle. Ikke alle har familie, de kan få hjælp fra. Folkene på plejehjemmet var meget glade for at modtage hospitalssengene. Vi fik lov til at se et par værelser, hvor de viste sengene frem. De var allerede taget i brug. 3 ældre beboere i hvert værelse, i rene og lyse lokaler.

Efter plejehjemmet var vi på besøg på børneafdelingen på sygehuset i Pucioasa. I samarbejde med Ida fra bestyrelsen, og lægen Aura ansat på sygehuset, var penge fra DBM blevet brugt til at købe udstyr til afdelingen Der var blevet købt to forskellige slags apparater, til lokalisering af blodårer. På børn kan det være svært at finde blodårerne, når de skal stikkes. Der var også købt et køleskab, så forældre til børn, der var indlagt, havde et sted at anbringe deres mad.

Mange af de små sygehuse i landet mangler læger og udstyr. Vi fik indtryk af, at børneafdelingen på sygehuset her bliver ledet af en engageret læge, og at de ting, som vi kan forære dem, virkelig bliver brugt og er til stor gavn.

Når vi er i Rumænien, er en af vore opgaver at komme rundt og besøge de menigheder, som vi er med til at støtte. Søndag d. 23. tog vi til Gamacesti. De holder møde der hver søndag aften kl.18.00. Der er flest kvinder og børn, der kommer til mødet.

De sidste par dage var der travlhed med at få lejligheden gjort færdig. Køkken og badeværelse blev monteret. Lamper blev monteret, og der blev gjort rent.

Allerede i begyndelsen af februar, var der igen besøg fra Danmark. Anledningen var, at Adi skulle ordineres som præst. Han har studeret teologi i to år. En dag om ugen var han på skole i Bukarest, og ellers foregik det hjemmefra.

Søndag d. 13. februar blev han ordineret i kirken i Valea Hotarului. En festdag for ham og for menigheden der. Fra Danmark deltog Jens Aage og Anne Grethe. De var vores repræsentanter fra DBM.

Vi begyndte marts måned med at få besøg fra Rumænien. Anledningen var, at vi havde arrangeret medarbejderfest d. 4. marts. Vi fik besøg af Nicu, Daniela, Adi og Dana, og til medarbejderfesten kom Dana`s mand, som tilfældigvis var i Danmark på grund af sit arbejde. Medarbejderfesten forløb planmæssig. Ca. 85 personer deltog. Vi fik god mad og nyttig information om arbejdet i Danmark og Rumænien.

Kort efter krigens start i Ukraine blev der iværksat en nødhjælpsindsamling til krigens ofre i landet. Gennem forbindelser til den lutherske kirke i Ukraine fik DBM kontakt til en præst i Odessa, Oleg Schewtschenko som kunne formidle hjælpen videre. Der blev købt mad og medicin i Odessa, som blev delt ud til nødlidende. Penge bliver også formidlet videre til andre menigheder, som er med i hjælpearbejdet. Oleg hjælper med til at få flygtninge over grænsen til Rumænien. De bliver modtaget af Sergiu Trifa som også har hjulpet DBM med at oversætte små hæfter til Rumænsk. Sergiu har i flere tilfælde hjulpet med at købe mad og medicin i Rumænien. Der blev i løbet af 2022 samlet i nærheden af 400.000 kr. ind til det arbejde, der bliver gjort af Oleg og andre i den lutherske kirke.

Menigheden i Pucioasa tager også del i at hjælpe flygtninge fra Ukraine. På et tidspunkt var der 3 flygtninge fra Odessa, som ønskede at komme til Tyskland eller Danmark. Samarbejdet med kirken i Pucioasa gjorde, at gode venner i Danmark påtog sig den opgave at huse og tage sig af dem, indtil de kunne få opholdstilladelse. De boede ved Ulla og Arne Nørgaard i ca. 2 måneder.

Den 18. marts blev lastbil nr. 2 sendt til Rumænien. Menigheden i Pucioasa var begyndt at sende nødhjælp til Ukraine, derfor fandt vi ting frem fra lageret i Brændstrup, som de kunne tage med derover. 8 paller konserves, 4 tons tøj, senge og madrasser. Der blev også plads til hospitalssenge og skolemøbler.

2. kvartal

DBM`s årsmøde blev holdt d. 22. april med Preben Skov Jensen som prædikant. Knud Skov informerede om foreningens arbejde. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsen.
Fra d. 4. maj- 1. juni var jeg igen en tur i Rumænien. D. 6. maj var jeg på sygehuset i Pucioasa for at se kirkens nylig indkøbte ultralydsscanner. Donationer gennem DBM gjorde det muligt, at den kunne købes. Kirken i Pucioasa ejer den, men den står på sygehuset. Aura, som kommer i menigheden, og som er speciallæge på sygehuset, bruger den i sit arbejde.

Ved kirken i Valea Hotarului har der igennem et stykke tid været et ønske om at få lavet et lager til nogle af de ting, vi sender derned. Med hjælp fra et par Romaer fra landsbyen fik vi i løbet af en uge bygget et lager for enden af kirkebygningen.

Den 19. maj var jeg med Nicu en tur i Ukraine med nødhjælp. Mest fødevarer som blev købt i Metro i Târgoviste. I maj var der også besøg af 2 ægtepar fra Danmark.

I 2022 blev 2 nye medarbejdere ansat til hjælp i Roma-landsbyerne i nogle få timer om ugen.
Nelo But er tilknyttet kirken i Gamacesti, og Cristi Idor hjælper til i Valea Hotarului. Nogle af deres venner i menighederne, hvor de kommer fra, er også begyndt at hjælpe til på frivillig basis.

3. kvartal

I 2022 blev der også holdt sommerlejre for børn i Roma-landsbyerne.

Den ene lejr blev afholdt på et lejrsted nær Brasov. 10 børn fra Cetateni og Valea Hotarului var med sammen med børn fra andre menigheder.

Der blev også holdt en såkaldt dagslejr i Valea Hotarului. Børnene sover hjemme, men kommer til kirken nogle timer hver dag. Lejrens tema var ”omvendelse”. Der var også tid til leg og underholdning.

I løbet af 2022 blev der samlet penge ind til en minibus. Der var brug for en lidt større bil i kirkens arbejde. I løbet af foråret og sommeren blev der samlet 125000 kr. ind til det formål. Sidst på sommeren lykkedes det at finde en bil, som var egnet. En Fiat Scudo med 9 sæder. En god ven af DBM forærede os en brugt, men meget solid trailer.

Den 12. september var vi et hold på 3, der fik lov til at køre den dejlige tur til Rumænien i minibussen. Niels Peter og Irene, som var med på turen, deltog i arbejdet dernede indtil d. 23. hvor de tog hjem. Der blev monteret tagrender på huset i Varfuri. Mens vi var der, kom der også transport fra Danmark. Her var traileren med sammen med andre gode ting: Hylder til lageret i Valea Hotarului, konserves samt borde og stole. Jeg blev i Rumænien, efter at Irene og Niels Peter var taget hjem.

4. kvartal

I løbet af oktober fik jeg besøg af 3 familier fra Danmark. I uge 42 boede vi 11 personer i lejligheden.

Den 19. oktober blev minibus og trailer fyldt til bristepunktet med tøj, konserves og 9 personer. Turen gik til Valea Macelarului, hvor tøj og konserves blev delt ud. Sidst på aftenen blev Ida hentet i lufthavnen.

Ida var med til 2 sundhedsdage. En dag i Valea Hotarului og en dag i Varfuri. Man oplever, hvor stor forskel der er på sundhedstilstanden fra det ene sted til det andet. I Valea Hotarului kom der ca. 100 til sundhedstjek, i Varfuri kom der 10. I Valea Hotarului bor der kun Romaer, i Varfuri bor der ingen. I Rumænien har man sundhedsforsikring gennem sit arbejde og kun få Romaer har fast arbejde.

Den 23. november blev der igen sendt en lastbil til Rumænien. Med på bilen var der bl. a. møbler, køkkenskabe og 4 tons brugt tøj af god kvalitet. Lageret af tøj i Pucioasa og Valea Hotarului var ved at være tømt, så pakkeholdet i Brændstrup havde travlt med at få så meget tøj som mulig færdig til transporten.

Igennem mange år er der blevet pakket julepakker til fattige familier i landsbyerne, hvor vi har bygget multihuse. For nogle år siden blev det arbejde flyttet fra Brændstrup til Pucioasa.
En søndag i december efter gudstjeneste går hele menigheden i gang med at pakke. De får i løbet af 3-4 timer pakket ca. 2000 papæsker, på skoæskestørrelse med et hæfte om julens budskab, en kalender, konserves, tandbørste og tandpasta, chokolade og kiks. DBM samler hvert år et beløb ind til disse julepakker. Igen i år blev indsamlingsmålet opfyldt. Vore venner i Rumænien gør et stort arbejde med at pakke og dele pakkerne ud i landsbyerne. I år følte vi, at vi fra Danmark måtte tage del i dette arbejde. Den 9. december tog to familier til Rumænien for at være med i opgaven, Jens Aage og Anne Grethe samt Henry og Marianne.

Bogprojekter.

I 2022 blev der oprettet et lydbibliotek på DBM`s hjemmeside. Alle Norea`s programmer med Pastor Moscovici er på vej til at blive tilgængelige der.
Desuden gøres alle DBM`s udgivelser tilgængelige som pdf-filer på www.balkanmission.dk.
Det betyder, at de kan hentes til gennemlæsning på dansk – eller andre sprog – inden man bestiller. Spred gerne kendskab til den mulighed blandt dem, der har kontakter til migranter fra Østeuropa. (http://balkanmission.dk/download-bogen-ressourcer/)

Hans Erik Nissen`s andagtsbog ”Et er nødvendigt” er blevet færdig oversat til Tyrkisk og trykt i 3000 eksemplarer. To hæfter ”Jesus fandt mig” og ”Jesus hjælper” er også udgivet på Tyrkisk.

Den Albanske oversættelse af ”Et er nødvendigt” blev i 2022 trykt i 3000 eksemplarer. Udgivelsen blev sat op fra 2000 til 3000, da der var stor efterspørgsel efter den.

Efter krigens start i Ukraine, blev der hurtig sat gang i et par litteraturprojekter på Ukrainsk. Børnehæftet ”Gud skaber og genløser” og hæftet ”Jesus fandt mig” blev udgivet i 5000 eksemplarer.

Afrunding.

Mange frivillige i Danmark gør en stor arbejdsindsats i DBM. Uden jeres hjælp og støtte kunne DBM ikke fungere. På en måde er vi velsignet med, at vi kan bruge mennesker med mange forskellige evner. Luther talte om ”kald og stand”. Er kald et for stort ord at bruge i vores forbindelse med DBM? Nej, for Gud kalder os til både ”små” og ”store” opgaver og velsigner os igennem de opgaver, han lægger hen til os.

Tak til alle, der hjælper til med småt og stort.

Vi beder om, at Gud vil lede vore skridt, og at vi vil lade os lede af ham.

Jens Rasmussen