Dansk Balkan Mission

er en landsdækkende kristen hjælpeorganisation, der særligt arbejder i Rumænien, og som

  • formidler DBM skole- og hospitalsudstyr, medicin, tøj og sko, møbler m.m. hvor der er behov – og når midler tillader det.
  • yder hjælp til fattige og ensomme gamle i Câmpulung og omegn, da den rumænske hjemmepleje på ingen måde kan sammenlignes med dansk pleje.
  • yder støtte til sygehusophold og medicinsk behandling til fattige familier, bla. fordi fattige ofte gives en langt dårligere behandling end rige.
  • yder hjælp og vandforsyning til romalandsbyer især i Arges amt. Der må de ellers nøjes med flodvand, der også bruges som toiletafløb, vaskebalje, dyrevask – og i vinterhalvåret kan være iskoldt og om sommeren ofte tørrer ud.
  • bygger huse m sundhedsklinik og kirkesal så der er mulighed for at kommunerne kan sende læger og tandlæger på besøg i roma-landsbyerne og så de kirkelige grupper har et samlingssted.
  • udgiver kristen litteratur – primært på rumænsk, men også på andre østeuropæiske sprog og har siden 2016 i samarbejde med Lutheran Heritage Foundation (LHF) udgivet bøger på farsi, arabisk og georgisk.

Dansk Balkan Mission, Brændstrup Røddingvej 5 A, 6630 Rødding, Tlf: +45 74 82 17 57
E-mail: dbm@balkanmission.dk
Web: www.balkanmission.dk
Facebook: Dansk Balkan Mission
Tilknyttet projektkoordinator Knud W. Skov, tlf. +45 60 35 22 80

Giro nr.: 836 – 6632
MobilPay: 37930
Bank: Nordea 2451-7300.200.260
Revision: Deloitte, Esbjerg
DBM får tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer
DBM er registreret som indsamlingsmodtager hos Indsamlingsnævnet.