Her samles egne baggrundsartikler og links til artikler i andre medier med omtale af de områder, som DBMs arbejde retter sig til. Det kan i store træk angives som 3 områder med forgreninger.

Romaers levevilkår og arbejde i berøring med DBMs arbejde.

Fra eget arbejde i Rumænien:
Livet som roma – i Rumænien og i Europa
Børns levevilkår blandt romaer – ud fra indtryk i de landsbyer DBM arbejder i.
Om bjørne, der dukker op i de områder, hvor DBM arbejder i Rumænien

Se nærmere på (højreklik – vælg ny fane) kortet til højre for at se stederne, DBMs arbejde foregår.

Fra andre medier om Romabefolkningen
Europa jager romaerne i stedet for at hjælpe dem 
Rom-nets beskrivelse af Roma-livet i Rumænien
Hvorfor stjælper Romaer

Rumænsk kirkeliv og sundhedsvæsen

Støtte til hospitaler i både Arges og Dûmbovîta
Hjælp til den rumænske konfessionelle lutherske kirke
Kontakt til de rumænske ortodokse kirker i Danmark
Kontakt til rumænsk evangelisk kirke i Herning, Danmark (kan formidle kontakt videre)

Fra litteraturarbejde og gennem andre organisationer

Udgivelse af bøger både på rumænsk, spansk, farsi og en række andre sprog  Bestilles her
Samarbejde med Lutheran Heritage Foundation
Farsi katekismer skaber glæde på Kærshovedgård