Hjælp os at at hjælpe de svageste!

Dansk Balkan Mission yder flere former for hjælp til de svageste i Rumænien, Bulgarien … og i andre akutte nødsituationer.
Læs mere om projekterne, om møde- og forlagsvirksomhed og om personlig støtte. Hjælpen er på alle områder meget tiltrængt. Vi beder frimodigt om bidrag til at fortsat at kunne hjælpe på disse og nye områder fremover.

Medlemsbidrag og regelmæssige donationer!

Det er en stor fordel for DBM om du sørger for at dit medlemsbidrag for kalenderåret er indbetalt i FØRSTE halvdel af året.
DBM har brug for at der hvert år er minimum 300 betalende medlemmer. Medlemsbidrag er kun 50 kr. årligt. Et medlemsskab er individuelt, så ægtepar tæller som 2 medlemmer. Få gerne flere til at modtage det gratis medlemsblad “DBM-Nyt”! Medlemstilmelding skal ske skriftligt.

For dig, der vil sende regelmæssige bidrag til arbejdet er det en fordel for DBM om du kan sprede gaver ud over hele året eller lægge det ind som fast overførsel i din netbank. Du skal bruge dit medlems-/kundenr (står til højre for dit navn på label på DBM-nyt (eller spørg på DBM)

Ved tvivl – kontakt DBM på tlf. 74 82 17 57 eller email dbm@balkanmission.dk.

 * * * * * * *

Gaver / donationer til DBMs arbejde kan sendes til (husk at anføre afsender / evt. CPR-nr.

• via netbank Nordea til reg.nr. 2451, kto. 7300 200 260
• via netbank Dansk Bank til reg.nr. 1551, kto. 836 6632
• via MobilPay til 37930 (anfør da venligst “by & tlf.nr.”)

DBM er godkendt til at modtage gaver m. skattefradrag iflg. lignings-lovens § 8A og § 12 stk. 3.

DBM indberetter CPR-numre på alle, der ønsker skattefradrag for gaver til arbejdet. Det højeste fradrag pr. person er 17.000 kr. i 2021 (16.600 kr. i 2020), og det gælder hele gavebeløbet. SKAT medregner kun beløb, der er indberettet fra modtager-organisationerne sammen med CPR-nummer. Vi modtager også gerne henvendelser om gavebreve eller testamenter under skattefradragsordningen.

 * * * * * * *

Registreret indsamling

DANSK BALKAN MISSION er registreret som indsamlingsorganisation hos Indsamlingsnævnet (som “IN-nr.: 00177”, se liste) og følger retningslinjerne for God Indsamlingsskik derfra ved indsamling og medlemshvervning. Indsamlede midler anvendes til at støtte det diakonale og missionerende arbejde i DBMs arbejdsfelter.