DBM ledes af:

DBMs bestyrelse består af:

Formand: Jens Rasmussen, Brændstrup
(kan kontaktes via kontorets email (dbm@balkanmission.dk) eller
privat email jr@balkanmission.dk)

Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg
Jens Aage Nielsen, Rugbjerg
Niels Arne Skov, Brændstrup
Gerda Skov, Brændstrup
Johannes Knudsen, Årøsund
Ida Lund, Skævinge

DBMs bestyrelse m. sekretær

DBMs bestyrelse fra sommeren 2020 + bestyrelsens sekretær.
Fra venstre bagerst: Jens Aage Nielsen, Johannes Knudsen, Niels Peder Nielsen og sekretær Knud W. Skov
Fra venstre forrest: Gerda Skov, Niels Arne Skov, formanden Jens Rasmussen, Ida Lund