DBM ledes af:

DBMs bestyrelse består af:

Formand: Jens Rasmussen, Brændstrup
(kan kontaktes via kontorets email (dbm@balkanmission.dk) eller
privat email jr@balkanmission.dk)

Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg
Jens Aage Nielsen, Rugbjerg
Gerda Skov, Brændstrup
Krista Schmidt, Moltrup

En del af DBMs bestyrelse og tidligere suppleant foran bil og trailer kørt til Rumænien i 2022.