Nedenstående er årsberetningen for kalenderåret 2018 – afholdt ved generalforsamling 2019.

Årsberetning for 2018 – Dansk Balkan Missions 26. arbejdsår.

1. kvartal

Som noget af det første, der skete fra DBM i 2018, var at der blev sendt en lastbil med tøj og konserves til roma-landsbyer rundt om Burgas i
Bulgarien. Der kom også både møbler, madrasser og tøj med. Varerne var efterspurgte, så den lokale distribution gik ganske hurtigt.

Det var også i januar at præsten Nicu Vulpe kunne ringe med besked om at han havde fundet en grund til det hus, som i flere omgange har været drøftet skulle placeres i Varfuri. Varfuri er en kommune med en række landsbyer og ligger øst for Pucioasa. Det er et af de steder i Rumænien, hvor mange stadig ikke har indlagt el eller vand. Derfor er det også en mulighed for at yde hjælp til samfundet der samtidig med at der kan drives kirkevirksomhed.
Parallelt med den mulighed fik DBM givet en donation fra ”Rumænens vennerne” i Brønderslev på knap 70.000 kr. Disse penge blev en samtidig bekræftelse på, at ”ja”, der skulle bygges i Varfuri nu.

Der blev allerede i de tidlige forårsmåneder byggemodnet på den grund, som var købt – og tegninger blev sendt ind til godkendelse.
I februar fik vi besøg af vores 6 medarbejdere fra Rumænien, som deltog i den årlige medarbejderfest. Ved den anledning blev mulighederne
for byggeri i Varfuri drøftet.

Det var i det samme kvartal en nyresyg kvinde med udsigt til en 9 års fængselsstraf ønskede at høre evangeliet til tro og at blive døbt. Hun vidste godt, at som syg roma i et fængsel er risikoen for komplikationer store. Da var det vigtigt for hende, at hun trods fængselsstraf kunne vide, at frigjort ved Jesus, er hun virkelig fri.

2. kvartal.

Efter årsmødet i 2018 fik DBM ny formand. Efter 26 år på posten trådte Niels Arne Skov tilbage og overlod posten til undertegnede. Det er
et mål at DBM kan blive holdt på samme linje uanset formand, så den diakonale indsats kan følges med udbredelsen af evangeliet blandt de
allerfattigste og svageste i samfundene i Rumænien og hvor DBM ellers kommer til at arbejde.

Det var en stor glæde, at DBMs samarbejdskirke i Pucioasa kunne fejre 20 års jubilæum d. 3. juni. Det er blevet til mange gode og sunde
samarbejdstimer sammen med præsten Nicu Vulpe og medarbejdere og medlemmer i kirken.

Der var besøg af et amerikansk lægeteam i en række af roma-landsbyerne. Ud over konsultation ud fra DBMs huse med læger og sygeplejersker, blev det til både husbesøg, uddeling af fødevarer og tilsyn med uvejrsramte huse.

3. kvartal

Igen i 2018 kunne DBMs stab i Rumænien holde sommerlejre for børn og unge i en række roma-landsbyer. Der var igen i år mange børn – ca.
600 – der deltog i de forskellige arrangementer. I 2018 blev der bakket op af et par konsulenter fra ”Evangelisk Børnemission i Rumænien”. Årets tema var: ”Tabt og fundet.”

3 af medarbejderne i Rumænien fik i august mulighed for at deltage i en årlig tilbagevendende konference for mission og nødhjælp blandt roma’er. Det foregår på et kombineret lejrsted og genbrugscenter i det sydlige Ungarn. Det har været en stor opmuntring for DBMs stab at deltage på sådanne konferencer, fordi det giver et større perspektiv på indsatsen. Det giver også inspiration og vidensdeling at møde andre organisationers måde at gribe fat om opgaverne.

Lige efter roma-konferencen var Niels Peder fra DBMs bestyrelse på besøg i Rumænien og fik både mulighed for at besøge flere af landsbyerne
og deltage i forberedelser til opbygning af huset i Varfuri.
I september blev huset så bygget ved hjælp af et dansk team – og nogle lokale. Det blev også til en tilbygning til kirkehuset inde i Pucioasa. Tak til alle jer, der er her, som var med dernede.

4. kvartal.

I november pakkede vi igen julepakker – hele 2000 stk. er det blevet til. Vi er gået over til at kalde dem familiepakker. Igen i år indeholdt
de en god slikpose, som blev pakket af nogle elever fra Brændstrup Kristne Friskole. Desuden var der et lille hæfte med andagter af Vilhelm
Munch oversat til Rumænsk samt konserves med noget god mad til julen. I år var der også både tandbørster, tandpasta og sæbe med i kas-
serne. Alt blev sendt til Rumænien først i december.
I november og december har meldingerne fra Rumænien især handlet om de mange besøg staben har aflagt hos de familier, hvor en eller flere er i
fængsel. Det er især i Gamacesti at en del er hårdt ramt. De indsatte bliver også let syge – og de gravide, der er indsat, oplever også at deres børn
overtages af myndighederne straks efter fødslen. Det er barske vilkår, hvor DBMs medarbejdere blot kan søge at lindre – afhjælpe lidt – og må trøste med mad, hjælp og det kristne budskab.

Tøjprojekt

I 2017 solgte DBM tøjprojektet til NJS Trading. Det har medført en forenklet papirgang. Samtidig bliver alt overskud fra NJS Trading i 2018
og fremefter doneret til DBM efter at omkostninger til drift af tøjprojektet er betalt.
Der er i 2018 eksporteret godt 1 mio. kg tøj og knap 80.000 kg. sko. Priserne for tøj og sko var næsten konstante i 2018 – dog begyndte de at falde sidst på året. Det kræver til stadighed at der samles nok tøj og især sko ind. På den måde udnyttes kapaciteten og der kan stadig skabes et overskud til mission.

”Tips-tilskud” (kulturministeriets puljemidler).

Der er i 2018 kommet et driftstilskud fra kulturministeriets puljemidler. Der er dog ikke kommet midler til de humanitære projekter, som DBM gerne har villet drive, da formålet med projekterne er blevet ændret, så der ikke længere støttes humanitære indsatser. Dvs. der er i praksis ca. 250.000 kr. mindre at hjælpe for i roma-landsbyerne.

Bogprojekter:

I løbet af 2018 er litteratur-arbejdet faldet til et lidt mere moderat niveau – men der blev føjet to nye lande til områder, hvor DBM udgiver bøger.
Det ene er landet Georgien. Georgien er en tidligere sovjetrepublik, hvor bla. Stalin kom fra. Det er et stærkt ortodokst land med over 90% ortodokse kristne – og kun få lutherske. De lutherske er delt i en meget liberal tysk inspireret kirke – og en bibeltro georgisk kirke med
kontakter til Lutheran Heritage Foundation (og de lutherske kirker omkring Skt.Petersborg). Denne lille kirke har fået støtte til at udgive hhv.
Rosenius-hæftet og hæftet fra Bibelsk Tro til uddeling + midler til transport for deres præst.
Det andet er landet Albanien, hvor DBM i sommers kunne levere de tre små minibøger til. De er sendt til et stykke missionsarbejde drevet af en
Svensk-Finsk missionsorganisation med en præst i landet. BDMs mission i Albanien er i det samme område og får også del i hæfterne – ligesom
Norea Radios samarbejdspartner i landet, TWR, bruger dem.
Der er kommet en del nye bøger fra Lutheran Heritage Foundation på arabisk, på farsi, på somalisk. Ellers passes udsendelsen af bøger så fint
af Rigmor og Christian Fredensborg – tak for det. De fik anledning til at sende en portion engelsksprogede ”Et er nødvendigt” til et præsteuddannelsessted i Tartu, Estland.
Desuden affødte kontakten med Slovakiet i 2017 at DBM fik mulighed for at sende en stor portion af ”Et er nødvendigt” på rumænsk til en række
slovakiske kirker i det vestlige Rumænien. De er to-sprogede, så nogle af dem vil nok foretrække at få en slovakisk udgave, når den udkommer i
denne weekend.
Endelig blev det til en større sending til Toulouse, Frankrig, hvor en gruppe kristne iranere har samlet sig om en lokal evangelisk kirke. I denne
kirke var der også et missionsarbejde blandt byens roma’er, så de ønskede både bøger på farsi – og på rumænsk.

Afrunding

I 2018 har vi fået optimismen tilbage igen. Vi har oplevet, at Herren har lagt nye opgaver for vores fødder, og vi kan igen sige en stor tak for en
stigning i gaveindtægterne. Ja, der skal lyde en stor tak til jer alle – og tak til jer, der kører Danmark rundt for at samle tøj og andet, og til jer, der trofast uge efter uge kommer flere steder og sorterer tøj til Rumænien.
En hjertelig tak til alle jer, der husker os i forbøn.
Al ære må vi give til Herren vores Gud.

Jens Rasmussen

Link til DBMs godkendte regnskab for 2018