Nedenstående er årsberetningen for kalenderåret 2019 – afholdt ved generalforsamling 2020.

Årsberetning for 2019 – Dansk Balkan Missions 27. arbejdsår.

1. kvartal

I februar havde vi vores årlige medarbejdermøde på Hotel Rødding, hvor ca. 110 personer var kommet fra nær og fjern.
Vore rumænske medarbejdere Gigi, Adi og Daniel fra Câmpulung og Nicu, Solomon og Constantin fra Pucioasa, deltog også denne aften. De fortalte om arbejdet i Rumænien, leverede sang og musik og viste nogle billeder. De rumænske medarbejdere var i Danmark i flere dage. De var med rundt til genbrugsbutikkerne, hvor der bliver afhentet tøj. De hjalp godt til og fik derved et lille indblik i det store arbejde, der gøres med at hente tøj.

Kirken i Pucioasa havde længe været på udkig efter et flygel til gudstjenester og Solomons musikskole. Da de ikke kunne finde et egnet flygel til den rette pris i Rumænien, besøgte de klaverstemmer Christian Skov i Arnum.

Midt i marts blev der uddelt vaskepulver i Roma-landsbyerne af DBM’s medarbejdere i Rumænien. I landsbyerne Valea Macelarului, Gamacesti og Schitu/Lazaresti blev der uddelt ca. 610 poser vaskepulver, – en pose til hver familie. Der er ingen, der har vaskemaskiner, så al vask af tøj foregår i hånden.

2. kvartal.

Den 12. april blev der igen sendt en lastbil til Rumænien. Gennem mange år er der bragt meget udstyr til hospitalet i Câmpulung. Ca. 600 almindelige senge er blevet udskiftet med el-senge, formidlet gennem DBM.
Sygeplejeartikler og hjælp til køb af specialudstyr er det også blevet til. Denne gang blev der leveret til Provinshospitalet i Pucioasa, deriblandt 45 hospitalssenge, 60 kasser plejeartikler og en del kørestole. Det vakte stor glæde.
Det er et mindre hospital, som ofte står bagest i køen, når der uddeles midler fra Bukarest. Kirken i Pucioasa har en god kontakt til hospitalet. Nicu Vulpe og andre fra menigheden besøger ofte patienterne der. En af kirkens medlemmer er ansat som læge på hospitalet.

Symaskiner, vi får fra genbrugsbutikkerne, bliver renoveret af en frivillig medarbejder i DBM. Der er sendt mange symaskiner til Rumænien, og denne gang kom der 30 stk. med. Det er en udfordring, når de kommer dertil. Man kan ikke bare dele dem ud, da brugeren skal forstå, hvordan sådan én fungerer. Teamet i Rumænien tager sig af det og vil sætte et sykursus i gang i multihuset ude i Varfuri. Det er så meningen, at når man har lært at sy, kan man få en symaskine med hjem.

Ca. 6 tons konserves blev også sendt med lastbilen til Rumænien. Det er forskellig konserves fra Tulip, som opfylder alle myndighedskrav. Der bliver sat stor pris på det i landsbyerne. Ud over alt dette, blev der også sendt brugt tøj med, så lastbilen blev fyldt op.

Det tidligere besøg hos klaverstemmer Christian Skov i Arnum, resulterede nu i køb af et flygel. Kirken i Pucioasa havde nogle penge, der var ”øremærkede” til et flygel. Med tilskud fra DBM blev flygelet købt, og Jens Aage Nielsen, Christian Skov (klaverstemmer) og undertegnede kørte til Rumænien med flygelet. Samtidig kunne vi besøge kirken nogle dage og få bygget lidt videre på multihuset i Varfuri.

3. kvartal

I 2019 kunne DBM’s medarbejdere i Rumænien igen holde sommerlejre for børn og unge i flere Roma-landsbyer. På lejrene var der undervisning ud fra bibelen og andre aktiviteter som boldspil m.v. I Dragoslavele blev der spillet fodbold trods varmen, men når man får en god forfriskning og de ”rigtige” fodboldtrøjer på, så man kan kende forskel på med- og modspiller, ja, så kan det jo næsten ikke blive bedre.
Lego er også et stort hit, og der er sendt en del Lego til Rumænien. Samtale, sang og bibelhistorie er en vigtig del af disse lejre. Fantastisk, at børn i en Roma-landsby også kan få lov til at lytte til evangeliet om Jesus.

Sidst i august blev endnu en lastbil pakket og sendt af sted. Denne gang kørte den til Burgas i Bulgarien. Romaerne i dette område er meget fattige. Flere tons konserves kom med på lastbilen sammen med skoleborde og stole, som skulle bruges rundt om i de små kirker i området.

Menighedens præster havde efterspurgt nogle cykler, så de kunne komme rundt i Roma-landsbyerne, så nu kom der cykler med. Masser af godt tøj, som var pakket af flittige hænder på lageret i Brændstrup, blev også sendt med i lastbilen. Det er der altid brug for.

2019 var også det år, hvor der blev lavet nogle strukturelle ændringer i arbejdet i Rumænien. Det blev indtil 2019 drevet gennem søsterorganisationen Speranta DBM, som nu er ved at blive nedlagt, og husene drives fra kirken i Pucioasa. Hvis multihusene, der er bygget, får status som kirker, giver det skattefrihed. Der er noget psykologisk i, at man samles i en kirke, og ikke bare i et fælleshus.
Resultatet blev, at kirken i Pucioasa under ledelse af pastor Nicu Vulpe blev samarbejdspartner til DBM. I den forbindelse havde vi god hjælp fra en kristen advokat, Patricia Veres, som kender til kirkelige organisationers forhold.

4. kvartal.

Først i november var vi, Jens Aage Nielsen, Villy Thorup og undertegnede, igen på tur til Rumænien for at give dem en hjælpende hånd.
Vi skulle primært installere varmeanlæg i multihuset i Varfuri, men lavede også andre ting, som skillerum og lofter, med god lokal hjælp. Der blev planeret uden for multihuset, og der blev tid til at besøge Câmpulung. Sammen med Gigi og Adi tog vi en tur rundt til de 4 multihuse.
I Gamacesti mødte vi Gabriela. DBM byggede et lille hus til hende for nogle år siden. Hun tiggede nu og påstod, at det var hendes fødselsdag (det var det ikke), men den ortodokse kirke fejrede ærkeenglen Gabriel den dag, så hun fik en skærv alligevel 🙂

I november blev der lavet julepakker til fattige familier i Rumænien. De kaldes ”familiepakker”, da indholdet er til gavn for hele familien. I 2019 ønskede kirken i Pucioasa at stå for at samle pakkerne. Konserves og bibelske hæfter blev sendt fra DBM i Danmark, mens resten blev købt i
Rumænien. Mange hænder fik pakket de 2000 ”familiepakker”.
Der, hvor pakkerne skulle uddeles, blev der samtidig afholdt møde. Der var både juleprædiken og krybbespil til stor glæde for både børn og voksne.

Tøjprojekt

Der blev i året 2019 samlet meget mere tøj og mange flere par sko ind end i de foregående år. På trods af faldende priser på brugt tøj, lykkedes det alligevel at skabe et overskud, blandt andet ved hjælp af de mange frivillige chauffører og en god ledelse på kontoret.

”Tips-tilskud” (kulturministeriets puljemidler).

I 2019, er der kommet et driftstilskud fra kulturministeriets puljemidler. Men der er ikke kommet penge til humanitære projekter, da retningslinierne for ansøgninger er blevet ændret. Det betyder, at der ikke længere ydes støtte til humanitære indsatser.

Bogprojekter:

Der arbejdes stadig med udgivelser på flere sprog af Hans Erik Nissens andagtsbog: ”Et er nødvendigt”. I Georgien bliver bogen oversat. En svensk-finsk missionsforening er ved at oversætte ”Et er nødvendigt” til Albansk, og en anden finsk missionsforening arbejder med at
udgive den på Tyrkisk og Arabisk. Andagtsbogen er også udgivet på Farsi, det sprog, de taler i Iran. Der er delt rigtig mange bøger ud.
I 2019 er der sendt omkring 1000 andagtsbøger til forskellige kirker i Rumænien. Der blev lavet et lille hæfte med titlen ”Fra skabelse til genoprettelse”. Det kom med i de julepakker, som blev uddelt i Rumænien.

2019 var endnu et år, hvor vi mærkede Guds kald, men også Guds velsignelse og omsorg.

Vi takker for et godt samarbejde med kirken i Pucioasa, og for et godt samarbejde med vennerne både i Pucioasa og Câmpulung.
Der skal også lyde en stor tak til alle her i Danmark, som gør en stor indsat i DBM.
Tak til chauffører, kontormedarbejdere, hjælp på lageret, hjælp til læsning af biler, tøjsortering, arbejde med distribution af bøger og reparation af symaskiner og cykler.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og tak til dem, som har været med på ture til Rumænien.
Vi beder om, at Gud vil lede vore skridt fremad.

Jens Rasmussen

Link til DBMs godkendte regnskab for 2019