Hidtidig kontakt

DBM har i en årrække haft kontakt til “Synoden af ev.lutherske kirker i Ukraine” via samarbejdet med Lutheran Heritage Foundation.
Der er blevet udvekslet bøger til gratis uddeling (dvs. indtil videre har de sendt bøger til uddeling blandt ukrainere i Danmark).

Nu er det dem, der har brug for hjælp.

Dansk Balkan Mission (DBM) har gennem hele Ukraine-krigen rakt en hjælp hånd til befolkningen i Ukraine. Da DBM ikke selv har direkte kontaktflade inde i Ukraine, er hjælp gået via 2 kirkelige kanaler.
Den ene er via kontakter i forlængelse af kirken Betania i Pucioasa. Den anden er via den ovennævnte lutherske kirke i Ukraine. Derfor har DBM lavet en aftale om at lave en indsamling, der formidles til synoden via præsten Oleg Schewtschenko, der arbejder på kirkens præsteskole i Odessa. Oleg har sendt sin tyske kone og to børn til Tyskland og er nu alene i landet.
Der har han indtil brugt tiden på at tage sig af at hjælpe fattige og nødlidende i nærområdet sammen med studerende på skolen.

Ændret behov.

I begyndelsen af krigen var behovet for hjælp primært transport, genhusning og etablering af netværk for alle de, der ønskede at komme ud af Ukraine. Det førte til at DBMs kontakter i Rumænien blev involveret i både indkøb af madvarer og medicin til flygtninge – og i den konkrete transport ud af Ukraine.
Siden har behovene ændret sig, for nu er det typisk ældre og deres nærmeste, der er tilbage i landsbyerne. Nogle har været internt fordrevet en tid, men er kommet tilbage.
Vilkår for at leve et nogenlunde normalt liv er mange steder ødelagt.
Boliger er ødelagt – veje ligeså. Kloakanlæg brudt op ligesom brønde og anden vandforsyning er hærget. Mange steder er der under krigshandlinger smidt døde dyr eller hældt olierester i brøndene, så vandet er udrikkeligt. Energiforsyning er ”en by i Rusland”! Det kan i øvrigt være ganske farligt om man tænder en form for bål eller ildsted, for røgen kan skabe forveksling, så det medfører beskydning.
Der er samtidig en nærmest konstant summen i luften, fordi begge sider benytter droner til over-vågning af fjenden og til styring af missiler.

Under disse vilkår uddeles hjælpen under ledelse af Oleg Schewtschenko. De færdes bag fronten på den ukrainske side og kører med store markeringer på side og tag af deres varevogn for at undgå beskydning. De optræder samtidig i deres præsteskjorter (med flip), så både militær og civile genkender dem og tager imod deres hjælp.
I varebilerne medbringes kasser med mad og medicin til uddeling. Ofte er landsbyer besøgt før, så behov for medicin til kronisk syge er bekendt og måske er der en aftale med en lokal person om at påtage sig ansvar for uddeling af medicin. De medbringer også vand og diesel. Vand som et naturligt behov ud fra ovenstående situation og diesel for om muligt at kunne hjælpe til opvarmning, strømforsyning og madlavning.
En stor svensk kirkelig organisation samler ind til at sende dieselgeneratorer til Odessa. En stor tysk kirkelig organisation har påtaget sig at sende kasser med mad til uddeling. DBM har indtil nu sendt økonomisk hjælp (i 2022 ca. 400.000,- Dkr fra private donorer).

DBM ændrer politik og leverer udstyr til Olegs hjælp

Senest har Oleg fortalt om den nød, der er omkring vandforsyning. Det har fået DBM til at reagere, så der allerede er indkøbt og afsendt 120 osmosefiltre til uddeling. Et sådan filter kan rense vand til en familie på 4 i op til et år – og DBM har som humanitær organisation fået mulighed for at købe dem til knap 200,-/stk. Det er en lille hjælp til mange folk, der mangler næsten alt.
Samtidig arbejder DBM på at indkøbe solcelle-baserede batterier med tilkoblet kogeplade. Det sker via et dansk firma, som kan levere både tilpassede solceller og kogeplade forbundet med batteri. Med dette udstyr vil landsbyerne kunne lave mad uden at risikere afslørende røg. Herfra kan de også få lys og oplade telefoner mm. Det vil være en stor hjælp. Det kan samle de lokale om en fælles energikilde. Det vil støtte de ukrainske landområder i en bæredygtig solcellebase-ret energiforsyning. Systemerne har været afprøvet i Uganda og Myanmar, som det ses th.

FINANSIERING: De to projekter koster – derfor samles der ind
DBM har foreløbig et budget på ca. 125.000 til hhv. de 120 osmose-filtre og 12 sæt af solcelle-komfurer!

DBM indberetter gaver, hvor der oplyses et tilknyttet CPR-nr. ved indbetaling, hvorefter giveren får skattefradrag – for 2022 op til 17.200.
Indbetalinger – mærket ”UKRAINE” – kan ske til:

Bankkonto:                         2451 – 7303 107 742
Eller MobilePay:                37930

Med hjertelig tak – på vegne af de ukrainske kirker

Indsamlingen vil kun blive trukket for de omvekslingsgebyrer, som ikke kan undgås, når der skal sendes penge fra DK til Ukraine. 

Ovenstående film er en beskrivelse af, hvad Oleg og andre med ham gør, når de færdes bag fronten i Ukraine. En af de allervigtigste opgaver, der står i netop nu, er at levere lys og energi (til transformatorer/strøm).