Dansk Balkan Mission (DBM) sender igen i 2018 ca. 2000 julepakker ud til fattige familier i nogle af Rumæniens allerfattigste områder.
Det er under temaet om “De må gennem pakken må se Guds julegave til dem”

Familiernes vilkår

Det er fastboende familier i de roma-landsbyer, DBMs arbejder i, der modtager pakkerne. Desuden besøger medarbejderne med julepakker et par andre landsbyer , der ligger i samme område, men hvor det ikke har været muligt at etablere et multihus.
Disse familier lever som daglejere i skovdrift, som frugt og svampesamlere og som hyrder for rumænske landbrug. For dem er juletiden mest af alt præget af sne, kulde, mørke – og som følge deraf ofte sygdom, frygt, nød og død.

Landsbyerne ligger rundt om byer i Rumæniens bjergegne – ofte ud ad en sumpet uhumsk grussti eller lignende. Roma-folket bliver stadig anset som mindre værd i store dele af Rumænien, så de f.eks. sjældent får mulighed for lægehjælp eller mere end 4-6 års skolegang.

Julepakkens indhold

DBM deler julepakker ud til at glæde både børn og voksne. Der vil i år – som tidligere – være lidt god mad, godter, lidt sundhedsartikler og en lille bog med kristne andagter. Til formålet har DBM i år udgivet et lille hæfte på rumænsk med 4 fortæller fra Jesu liv. Det er fortællingen om Jesu besøg hos den travle Martha og den lyttende Maria og hos hvert eneste menneske. Det er om Jesu hjælp til Peter ude på søen, og om Jesu samtale med Nikodemus. Endelig er der en andagt om Jesus som stærkere end døden, da han kaldte Lazarus ud af graven.

På den måde søger DBM at række en konkret fysisk hjælp og en hjælp, der peger på Jesus som kristentroens hjælper når livet ikke lykkes.

Bidrag modtages gerne

Vil nogen hjælpe med støtte til julepakkerne, kan det ske via DBMs bankkonto i Nordea Bank Rødding:  2451 – 7300 200 260 eller ved hjælp af MobilePay (på nr. 37930). Mærk gerne indbetaling med “Julepakker”

BLIV MEDLEM AF DBM – for 50,-/året hjælper du DBM at fastholde fradragsret for gaver – se HER hvordan.