Venner af Dansk Balkan MissionsEgon Jensen (DBM) arbejde i Rumænien samledes den 29. april til årsmøde i Gram menighedshus. Det blev en god aften, hvor Egon Jensen, Haderslev talte over udtrykket ”I er jordens salt” ud fra Jesu bjergprædiken.

Ved generalforsamlingen efter kaffen forelagde DBMs formand Niels Arne Skov, Brændstrup, selskabets årsberetning for 2015 om de mange aktiviteter, der har været i Rumænien i det forløbne år samt de omfattende bogprojekter.

Fra Rumænien blev bla. nævnt byggeriet af et multihus i romalandsbyen Cetateni og adskillige nødhjælpstransporter. Bogprojektet i 2015 var især udgivelse af andagtsbogen ”Et er nødvendigt” på spansk i både Europa og Sydamerika i samarbejde med det norske selskab ”Sarepta”.
Regnskabet blev godkendt og til bestyrelsen var der genvalg af Lisbet Kaas, Brændstrup, og Gerda Skov, Brændstrup.

Derefter tog Knud Skov, Herning, tilhørerne med på en interessant rejse til Rumænien, hvor man fik stedfæstet landsbyerne samt mødte medarbejderne og befolkningen, der arbejdes iblandt. Der var flere vinkler, som viste nødvendigheden af stadigt at drive arbejde blandt den fastboende fattige romabefolkning i Rumænien.

Næstformanden Niels Peder Nielsen, Silkeborg, afsluttede en god aften.