Jens Rasmussen med Gigi og Adrian foran multihuset i Cetateni.

Jens Rasmussen med Gigi og Adrian foran multihuset i Cetateni.

Med virkning fra begyndelsen af juli 2018 har Dansk Balkan Mission ny formand i den 61-årige smed Jens Rosenkrands Rasmussen.
Efter godt 27 år med samme formand for bestyrelsen i Niels Arne Skov har bestyrelsen konstitueret sig med Jens R. Rasmussen som formand. Niels Arne Skov har været formand siden DBM blev stiftet i 1992, er trådt ind på en menig plads i bestyrelsen.

Godt kendt med DBM

Jens Rasmussen styrer byggeriet af multihuset i Gamacesti

Jens Rasmussen kender DBMs arbejde ganske godt indefra. De fleste af DBMs multihuse i Rumænien er planlagt og opført under Jens’ kyndige ledelse. Samlet set har han været på besøg ved DBMs arbejde i Rumænien ca. 25-30 gange siden 1997 med mindst et besøg om året.
Jens Rasmussen bor i Brændstrup og er gift med Britta. De har 4 døtre, 4 svigersønner og 11 børnebørn.

Mål for DBM

Jens Rasmussen peger på at DBM i samarbejde med de lokale medarbejdere gør en forskel for rumænens fattige, både materielt og åndeligt. Derfor ønsker han at DBM kan fortsætte i samme ånd som hidtil, hvor mission og hjælp til dem, der trænger, kan følges ad. Det vigtigste er, at vi må være der, hvor Gud vil have os.

En afslappet situation foran multihuset i Valea Macelarului

Bestyrelsen er i øvrigt konstitueret sådan:

Næstfmd: Niels Peder Nielsen, Silkeborg
Christian Fredensborg, Gram
Niels Arne Skov, Brændstrup
Gerda Skov, Brændstrup