Igen i 2018 mangler DBM medlemsindbetalinger.

Der er en magisk grænse på 300 medlemmer, som DBM skal nå hvert år. Desværre sker det ikke automatisk. Derfor må der igen spørges efter indbetaling af medlemskontingent på 50,-. Det at nå over de 300 medlemmer giver mulighed for at være fradragsberettiget – mulighed for at være momsfritaget for hjælpearbejdet – og det giver adgang til en række følgeordninger og rabatter mht organisationsrejser, forsikring og mulighed for projektstøtte. Derfor er et medlemsbidrag måske mange gange mere værd for DBM end kontingentets størrelse.

395 medlemmer i 2017

I 2017 meldte 395 medlemmer sig ind i DBM. Pr. 25.8. har kun ca. en tredjedel (ca. 140) af disse medlemmer igen indbetalt kontingent. DBM vil forsøge at kontakte medlemmerne, men også gerne opfordre andre til at melde sig ind. Det letteste er, hvis det gøres via denne side MEDLEM AF DBM eller taget direkte kontakt til DBM på 74821757.

Vi er meget taknemmelige for den opbakning, der er til DBM år efter år.
Tak til alle, der vil melde sig ind – og tak til alle, der vil opmuntre andre til at melde sig ind.
Tak til alle, der allerede nu har sørget for indmeldelsen for 2018.