Den første af årets 4 sommerlejre i DBMs multihuse i Câmpulungområdet har allerede fundet sted. Den foregik i dagene fra d. 19 – 23 juni i Valea Macelarului. De næste lejre kommer til at ligge fra 3 -7 juli i Gamacesti; fra 10 – 14 juli i Dragoslavele og fra d. 24 – 28 juli i Cetateni.

Lejrenes tema i år er ”Tabt og fundet” – og fører dag for dag børnene ind i møde med flg. bibelske personer:

– Zakæus, der gennem et møde med Jesus blev frelst og forandret. Dagens bibelvers er ”Menneskesønnen er kommer for at opsøge og frelse det fortabte” (Luk 19.10).

– Mefiboshet, der trods familiefejde blev optaget ved kong Davids hof. Dagens bibelvers er ”For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker” (Tit 2.11).

– Noa, der blev reddet fra Guds vredesdom. Dagens bibelvers er: ” Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde.” (Sl 1.6).

– Den etiopiske hofmand, som fandt Gud. Dagens bibelvers er: ”Herren lod al vor skyld ramme ham.” (Es 53.6).

– Saulus fra Tarsus, der blev vendt om af Gud. Dagens bibelvers er: ”Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud”.

 

Lejrenes indhold

Alle lejrene består af en blanding af forkyndelse, af LEGO-leg, af idrætsaktivitet og at børnene tegner af det, de har hørt om. Børnene inddeles i hold på ca 10 børn. Hvert hold har en ansvarlig leder, som tager sig af børnene – også når det gælder at lytte til børnenes vilkår i hjemmene. Det er planen, at lederne af de forskellige hold vil besøge børnenes hjem efter lejrdagene.
Indholdet retter sig på børn fra 7 år og opefter. Der er også sammensat et særligt program for børn under 7 år sammen med mødrene. Der vil selvfølgelig også være drikkevarer og frugt/kiks hver dag.

Fra den første lejr

Fra ugen i Valea Macelarului har teamet i Câmpulung skrevet følgende:

Mandag havde vi de første timer om Zakæus. Vi havde en pose med mønter til at beskrive, hvad der skete med Zakæus – hvordan Gud forandrede ham. Børnene lyttede og forstod at Jesus, frelser fra synd og derefter ændrer livet til at være fyldt af kærlighed til andre.

 

Den anden dag hørte de om Mefiboshet. Det vigtigste budskab der er at vi får lov at blive modtaget i Guds familie af nåde. Børnene tegnede Mefiboshet, sådan som de havde forstået ham ud fra undervisningen.
Imens vi gik uden for med grupperne var de børn under 7 år inden i huset at lege med Lego.

De næste dage fik vi også god anledning til at fortælle evangeliet til børnene. Vi fik også tid til at øve bibelvers med dem. Desværre oplever vi der, at en del af de store drenge ikke kan læse så det bliver svært for dem at lære noget udenad.
Vi oplevede også nogle muntre situationer – som at en skrev sit navn bagfra på bagsiden af sin tegning – eller ham, der havde revet sit bibelvers itu først i timen, som skyndte sit at lime det sammen igen efter at have hørt indholdet forklaret.

Alt i alt har det været nogle utroligt dejlige dage i Valea Machelarului. Vi ser frem til de næste 3 lejre med stor forventning til et godt fællesskab og at Gud vil lade sit evangelium nå til børnene.