En tilsynsrejse i juli måned førte blandt andet ud til landsbyen Slanic.

Den har en særlig plads i vor bevidsthed. I efteråret 2009 blev der lagt vandrør til byen fra kilder på bjerget. Der er saltminer ved byen og flodvandet er derfor salt. Dengang var vore medarbejdere også begyndt at holde friluftsmøder på landsbygaden og er siden kommet der jævnligt. Julepakker til børnene er blevet uddelt udendørs ligesom friluftsmøderne.

I 2014 blev vandforsyningen til både romaerne og den rumænske del af byen væsentlig forbedret med en projektaftale med kommunen. DBM betalte rørene og kommunen sørgede for tilladelser og udførelse.
Der er flere gange blevet spurgt efter, om DBM kunne komme og bygge et multihus, men det har ikke været muligt.
Nu i 2015 har borgmesteren i Aninoasa kommune, som Slanic hører til, været rundt i de andre landsbyer for at se og spørge til, hvad det egentlig betyder med sådan et multihus.

De mange positive svar han fik, har overbevist ham om den gode indflydelse et multihus har på sigøjnerlandsbyens Udklip5beboere. Det, at de kan samles til gudstjenester og undervisning i husene, har medvirket til at de har fået et fællesskab om noget godt, hygiejnen og den almene sundhed i landsbyen er blevet meget bedre, konflikterne færre og de begynder at rejse sig som mennesker.

En ny grund
Denne borgmester havde nu fundet en grund til et muligt byggeri i Slanic. Han bad derfor DBM sende en ansøgning til kommunen.

Sagen blev behandlet og godkendt på byrådsmødet midt i august. Byrådet vedtog at frigive den foreslåede grund til at fortsætte projektering af et multihus. Det ville blive fri for skat og er betinget af godkendelse af konstruktionsplanerne. Man påskønner initiativet og udtrykker sin positive holdning.

Grunden er god og jævn og ligger lige mellem rumænernes og romaernes beboelser. Vi håber, det bliver muligt at skaffe midler til byggeriet. Beliggenheden ser ud som en oplagt mulighed for at bygge bro over kløften mellem disse befolkningsgrupper.

Udklip3Skolemøbler til Slanic
I forbindelse med aftalen blev DBM bedt om at hjælpe med nyere skolemøbler til skolen i Slanic. Det var en fin anvendelse af de stole og borde af god kvalitet, som stod på lageret i Brændstrup. Den 4. september kørte en lastbil af sted med 317 stk. skoleborde og –stole, som skulle leveres direkte til skolen i Slanic.

En særlig detalje ved den tur var, da den rumænske chauffør opdagede, at læsset skulle bringes til Slanic. Han var nemlig født der og havde gået i den skole. Nu bor han i Câmpulung, så det var kendt område for ham.
Bilen kom godt frem, og skolemøblerne blev læsset af foran rådhuset i Aninoasa.

De så godt ud, og snart stod folk fra romalandsbyen og spurgte, om de kunne få et bord eller et par stole til deres hjem. Borgmesteren snakkede med Gigi Gugiu og således fik beboerne en del af møblerne og skolen fik resten. Nu gør de gavn flere steder.