I forårsmånederne har der været husbesøg, bibeluddeling og uddeling af mad og andet godt i flere af roma-
landsbyerne. Billederne her er fra Cetateni. Der har dog også været tilsvarende besøg i både Dragoslavele, Valea Macelarului og i Gamacesti.

Større åbenhed

Der var i dette forår en tydelig mærkbar større åbenhed for at lytte til evangeliet. Det kan mærkes at mange har fået begyndt at læse i de uddelte Ny Testamenter. Der er også nogle blandt roma’erne, der fortæller om syner om engle, om dommedag og en enkelt har talt om at have haft et syn af Jesus undervejs i bilen. 

 

Tilsammen har dette fået flere til at undres over hvem Gud er og derfor kommer de med spørgsmål, når DBMs team er i landsbyerne. Når disse besøg samtidig foregår i den periode, hvor mange romaer oplever penge og mad slippe op, da er der ekstra stor imødekommenhed.

Opnået tillid

Det er tydeligt, at DBMs medarbejdere og præsten Nicu’s besøg bliver værdsat. Det skyldes ikke mindst at besøgene er gentagne, så der opstår en personlig relation og kendskab. Det er ofte svært at opnå tillid fra romaerne, der på
mange måder har oplevet udnyttelse, foragt og direkte diskrimination.

Der blev ført samtaler rundt i byerne og evangeliet blev sået! Flere steder blev medarbejderne inviteret inden for i de små simple boliger. Husk disse byer i forbøn.