Dansk Balkan Mission har for 5. år i træk udgivet et børnehæfte på rumænsk.
Hæfterne er gratis – bestilles hos DBM.

Julepakker

DBM arrangerer uddeling af jule-familiepakker til ca. 1800 romafamilier i Rumænien. I den forbindelse laves en lille børnebog med bibelfortællinger til pakkerne. En del af hæfterne kommer også til Danmark til uddeling, hvor det giver mening. Det kan
både være i kirker og til enkelte familier m. børn. Indholdet i børnebøgerne er skrevet af Vilhelm Munch, fhv. redaktør af Luthersk Missions tidligere børneblad og oversat til rumænsk af rumænere.

Lev med Gud

I 2020 udgives børnebogen ”Lev med Gud” med 5 små stykker fra Ruth og Daniels liv fra Det gamle Testamente. Desuden er der oversat en lille børnesang med noder.

Tidligere børnehæfter på rumænsk

De tidligere rumænske børnebøger er oplistet med den nyeste først:

”Gud skaber og genopretter” (2019): 5 små stykker for børn over skabelse, syndefald, langfredag og håbet om evigt liv.
”Regn med Jesus” (2018): 5 små stykker for børn. Der er om Maria ved Jesu fødder, om Peters vandring på søen, om Nikodemus’ samtale med Jesus, om Lazarus vækkes af graven og om Jesus, der vil at børnene skal komme til ham.
”Jesus hjælper” (2017): En samling stykker for børn. Der er om Jesus, der møder den spedalske og kvinden ved Sykar brønd og over Jesus, der hjælper fiskerne med fangst.
”Barnet i krybben” (2016): Tre små stykker om Jesu bebudelse, fødsel og betydning.

Prisen er gratis

Bøger trykkes og betales gennem indsamlede gaver til projektet. Derfor kan man frit bestille bøger til uddeling (modtager betaler kun porto). DBM modtager dog gerne gaver til det og fremtidige oplag på f.eks. MobilePay på ”37930” – mrk. ”DBM bøger” og afsender.

Ud over de rumænske børnebøger har DBM via samarbejdspartnere også fået adgang til at uddele bøger på ukrainsk, slovakisk, lettisk og russisk.