Gæster langvejs fra – hilsen fra tidligere medarbejder og glimt gennem 25 års arbejde. Det var lidt af programpunkterne ved jubilæums-årsfesten for DBMs 25 år som humanitær missionsorganisation.

Knap 100 deltog i årsmødet i Gram menighedshus. De allerfleste var mødt op til den forudgående fælles spisning. I forbindelse med aftensmaden kunne de fremmødte dels se plakatstore billeder fra DBMs arbejde. Der var også lavet en lang udstilling med ophæng af (næsten) alle udgaver af DBM-nyt fra 1992 og frem til 2017. Endelig var stort set alle de bogudgivelser, som DBM har stået for, også udstillet.

Jubilæumsfest

Ved selve årsmødet bød formanden Niels Arne Skov velkommen.
Ingolf Henoch Pedersen var inviteret til at forkynde Guds Ord – lige som han medvirkede ved DBMs første årsmøde. Ingolf Henoch Pedersen prædikede over Saligprisningerne og lod dem stå som en spejling overfor DBMs virke gennem de 25 år.

Efter prædiken førte Gerda Skov forsamlingen med igennem glimt fra de 25 års arbejde. Når der er afsat 15 minutter til det, så vil det kun kunne være glimt, der kan gives, så man kan let sidde tilbage med mindst lige så mange spørgsmål, som viden – fordi det er rigt og mættet missionshistorie fra Europas ofte glemte baghave – Rumænien.
Der var også tid til hilsner, hvor der både blev læst hilsner fra Rumænien og bragt hilsner her fra Danmark. Marianne Højlund, der tidligere har været ansat hos DBM, fik også åbnet lidt for mængden af oplevelser i sin fine hilsen.

Årsmøde

Så trængte forsamlingen til kaffe – for derefter at få et lidt mere officielt indblik i DBMs arbejde gennem årsberetning og regnskab. Årsberetningen stod Niels Arne Skov for, imens Gerda Skov gennemgik regnskabet.

Ved det efterfølgende valg blev bestyrelsen genvalgt. Den eneste ændring var, at Jørgen Boyskov fra Gram blev valgt som suppleant. Niels Peder Nielsen fra Silkeborg afsluttede aftenen.

Taknemmelighed

DBMs daglige ledelse og bestyrelse ser taknemmeligt tilbage på en festlig og god aften, hvor så mange samledes om missionens sag.