Al form for missionsarbejde skal på en eller anden måde organiseres. Det gælder også for DBM – og det gælder både i Danmark og i Rumænien.

Det med en klar og korrekt organisering kræves af myndighederne. Det er nødvendigt, når man har medarbejdere og især når man som DBM arbejder på tværs af landegrænser. Udfordringen er, at der til stadighed er behov for tilpasning eller forandring af organisationen. Love og regler kan blive ændret eller personalesituationen kan blive en anden.

DBM i Danmark

DBMs organisation i Danmark er ganske enkel. Her lejes bygninger, biler og arbejdskraft af Niels Arne Skovs private firma, NJS Trading ApS, der til gengæld donerer sit overskud til DBMs arbejde. Somme tider er arbejdsområder flyttet fra DBM til NJS og ind imellem den anden vej.
Alt dette gøres for at sikre en så enkel arbejdsgang som muligt og størst muligt overskud til missionsarbejdet i DBM.

Ændringer i Rumænien

Tilsvarende sker der også ind imellem strukturelle ændringer i Rumænien. Igennem mange år har DBM arbejdet gennem en søsterorganisation kaldet SperantaDBM. Den hang sammen med DBM ved, at DBMs daglige leder samtidig var formand i SperantaDBMs bestyrelse. Da DBMs daglige leder ikke længere kunne rejse til Rumænien og derfor skulle afløses, viste det sig at være en juridisk udfordring at få ændret sammensætningen af bestyrelsen.
Efter lang tids undersøgelse er det blevet klart, at det kræver en retsprocedure med advokatbistand ved domhuset i Câmpulung.
Det medførte et ønske om at udfase og siden nedlægge SperantaDBM og i stedet knytte multihusene og medarbejderne til Betania kirken under
ledelse af Nicolae Vulpe i Pucioasa.
Derved får husene status af at være en del af kirkens bygninger, hvilket giver skattefrihed. Medarbejderne kan ansættes som
missionskonsulenter ved kirkens administrationsselskab og måske med tiden blive ansat som missionspræster under kirken.

Dygtig advokat

I løbet af foråret 2019 lykkedes det Gigi at få kontakt til en dygtig engelsktalende rumænsk advokat, Patricia Veres, der kender til kirkelige organisationers behov. Hun har været i stand til at gennemføre flere ændringer – og vil fremadrettet blive brugt til lignende opgaver. Når
spidsfindige detaljer skal afklares, så er det vigtigt for begge parter, at der både er tryghed omkring forståelse af sagernes indhold og tryghed
med hensyn til sproget.

Ændrede ejerforhold

Husene i Dragoslavele og Gamacesti overgik pr 1. september til at være ejet af kirken Betania i Pucioasa. Husene i Cetateni og Valea Macelarului er ejet af de lokale kommuner, men der er ved at blive genforhandlet langtidskontrakter om lejemål. Da disse to huse blev bygget, var det ikke muligt at købe jorden af kommunen, men blot at leje den. De tilhører altså de to kommuner, men lejes for en aftalt pris. Som en del af den lejepris indgår det nødhjælps- og sociale arbejde, der gøres i landsbyerne som f.eks. uddeling af familiepakker o.lign.
Huset i Schitu er bygget som et lejemål hos en romafamilie, der ejer deres egen jord. Der skal aftalen blot ændres mellem dem og hhv. SperantaDBM og Betania kirken i Pucioasa.

Ingen reel forskel

Denne strukturændring betyder ingen reel forskel for DBMs nødhjælpsog missionsarbejde i multihusene. Ejerskabet angiver blot hvilken vej,
DBM sender de penge, der skal bruges for at arbejdet kan udføres. Der vil stadig være tale om faste besøg med hjælp til syge og handicappede – til børn og fattige. Der vil blive afholdt børnemøder og bibelstudier – og der vil blive rakt en hjælpende hånd, når livet bliver svært hos romaerne.

I Guds hånd

Når nu alle disse forandringer er faldet på plads, så er det håbet og ønsket, at DBM kan fortsætte en årrække med denne struktur og organisation. Ingen kan dog garantere, at det går sådan. Så er det godt at Dansk Balkan Missions arbejdsopgaver ikke kun styres af og med en organisationsstruktur, men at Bibelens Herre og Gud styrer og regerer, så arbejdet kan udføres i tillid til, at han har hånd om det hele.