I roma-landsbyerne er der sjældent mulighed for at tale med en læge eller sygeplejerske.

af Ida Lund
Selvom der i Rumænien, på papiret, tilbydes lægehjælp til alle under 18 år, så er der sjældent læger til at hjælpe dem. Voksne kan kun få lægehjælp, hvis de har fast arbejde. Der er mangel på læger, og der er en uskreven aftale om, at lægen bliver betalt for sine besøg, selvom han får løn fra staten.
Det kan derfor ikke svare sig økonomisk at køre ud til romaerne, når der er nok rumænere, der har brug for besøg og vil betale for det.
Adi har sammen med kirken i Pucioasa set de sundhedsproblemer, der er, og den nød, der er for læge besøg. De er nu begyndt med sundhedsbesøg i landsbyerne. Adi sørger for, at der bliver delt invitationer ud i byen ugen før et sundhedsbesøg. Fra Pucioasa kommer Aura (læge), Avi (sygeplejerske), samt Nicu og en eller to andre kvinder der hjælper til. I landsbyerne tager Adi og Diana imod sammen med de lokale.

Vitaminer til legemet

Alle, der kommer til sundhedsbesøget, bliver registreret med navn og telefon nr. på en lille seddel, hvor der også er plads til at registrere blodtryk, blodsukker, behov for at tale med læge eller for læsebriller.
Alle får målt blodtryk og efter vurdering også målt blodsukker. Nogle er klar over at de har diabetes, andre bliver vurderet efter en kort samtale.
Alle gravide får målt blodsukker. Herefter går de til Aura og Avi som tager en snak og evt. udlevererr medicin.
Kirken har været så velsignet, at det lægeteam fra USA, der havde været på kort visit i sommers, havde medbragt en stor mængde vitaminpiller til voksne, børn og gravide. De er til stor hjælp, da kosten ikke altid er så varieret. Hvis Aura vurderer, at der er behov for yderligere medicin, har hun selv et lille udvalg med. Der kan også være behov for yderligere lægelig opfølgning. Da har hun en række kontakter at henvise til.
Det er også muligt at tilbyde læsebriller, som var kommet fra USA sammen med vitaminerne. Mange vil gerne prøve, så Diana slår op i Ny Testamente, og der læses, mens der vurderes, hvilke briller der passer bedst. Mange går glade hjem med et eller flere sæt briller.

Vitaminer til sjælen

Der er også tilbud om vitaminer til sjælen. Der er en del ventetid ved indgangen, og den bliver flittigt brugt til at tale med den enkelte om troen på Jesus. Adi og Nicu tager åbent imod alle og der bliver snakket, vejledet og bedt for folk. De fleste vil meget gerne tale med dem og mange bliver bedt for. Alle som måtte ønske det får et Ny Testamente.
På det ene besøg i Dragoslavele kom der 70 personer til vurdering. Børn kommer sammen med mor eller far, unge, flere gravide samt ældre.
Alle, der kom, var meget taknemmelige for besøget. De fortalte gerne om deres udfordringer. De fleste var forholdsvis raske svarende til alder. Det er tydeligt, at de er vant til hårdt arbejde og beskeden levevis. Langt de fleste klager over smerter i arme, ben og ryg.

Hvor ofte der bliver tilbudt sundhedsbesøg kommer til at afhænge lidt af, hvad erfaringen bliver. Det er planen, er der skal være tilbud om sundhedsbesøg i alle de landsbyer DBM arbejder med.