Julehilsen med glædelig nyt

Et par dage før jul kom en besked med glædelig information om brug af andagtsbogen “Et er nødvendigt” på tyrkisk. Det er fra teamet af oversættere. Bogen er oversat under ledelse af medarbejdere i en finsk kirkelig organisation, der har haft nogle medarbejdere blandt tyrkisktalende menigheder i Istanbul og i Köln-området i Tyskland. Projektet er finansieret af Lutheran Heritage Foundation fra USA.

De fortæller dette:

“Et er nødvendigt” er blevet varmt modtaget bladt tyrkisk-talende kristne i flere lande i Europa. Bogen er blevet spredt som sæt i lande som Tyrkiet, Bulgarien, Tyskland, Frankrig, Danmark og Belgien til nogle af de tyrkiske menigheder der. Trods det at de tyrkisk-talende ikke har særlig stor tradition for at være et læsende folkeslag, så passer det lige netop godt, at få en bog med korte præcise tekster til hver dags refleksion. Vi hører om at de drøfter tekstens indhold i familien eller med naboerne.

Menighedsbesøg i Frankrig

Kort før jul var en af teamet i Frankig på besøg i en tyrkisk talende menighed i Soissons. Han havde 30 sæt af andagtsbogen med (dvs. bind 1-4). De 30 sæt slog ikke til, for flere i menigheden ønskede at kunne sende til andre menigheder og til familie andre steder i Europa. Der er nu en forsendelse på vej med flere andagtsbøger. Bogen er blevet en velsignelse – for dens form og budskab er godt nyt til de tyrkisk talende kristne.

Bogen er også tilgængelig i Danmark og også i brug hos tyrkisk talende kristne her.